• DSC00210.JPG
 • DSC00215.JPG
 • DSC00217.JPG
 • DSC00218.JPG
 • DSC00219.JPG
 • DSC00223.JPG
 • DSC00224.JPG
 • DSC00556.JPG
 • DSC00573.JPG
 • DSC05539.JPG
 • DSC07435.JPG
 • DSC07446.JPG

Realizując Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 AKTYWNA TABLICA nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 1 w Parczewie uczestniczą w ciekawych konferencjach, warsztatach i szkoleniach.

   Dotychczas brali udział w Konferencji 10 edycji Programu „Uczymy dzieci programować” zorganizowanej przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Fundacji Rozwoju Edukacji Cyfrowej.

   Na konferencji przedstawiono szczegółowo program „Uczymy dzieci programować”, gdzie naukę kodowania potraktowano jako zabawę wplecioną do codziennych aktywności, niezależnie od realizowanych treści, czy posiadanych narzędzi dydaktycznych.

   Każdy może zalogować się na platformę edukacyjną  Akademia Uczymy dzieci programować, która oferuje nauczycielom wielostronne wsparcie, zarówno metodyczne, jak i narzędziowe. Wszystkie dostępne na stronie Akademii materiały przygotowane są zgodnie z podstawą programową oraz kierunkami realizacji polityki oświatowej.

Po zalogowaniu na stronę www.akademia.uczymydzieciprogramowac.pl , każdy ma dostęp do scenariuszy edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz klas 4-8, w wersji PDF wraz z kartami pracy i materiałami uzupełniającymi. Dostęp do zasobów Akademii jest bezpłatny. Wystarczy założyć własne konto.

   W Akademii Uczymy Dzieci Programować w zakładce WIRTUALNA TABLICA znajdziemy programy, które można wykorzystać na komputerze, tablecie, rzutniku, tablicy interaktywnej, monitorze interaktywnym. Wśród nich znajdziemy np. symulator robota oraz Wirtualną matę do kodowania. Programy posiadają tłumaczenie na kilka języków, w tym język ukraiński.

    Innym ciekawym spotkaniem rozwijającym kompetencje cyfrowe nauczycieli, a tym samym i uczniów, w którym wzięli udział nauczyciele SP 1 w Parczewie było szkolenie Transformacja cyfrowa szkół 2023. Uczenie się oparte na grach?

    Spotkanie / warsztaty zorganizowane były przez Instytut Spraw Publicznych oraz projekt edukacji cyfrowej, w ramach którego prowadzone są bezpłatne szkolenia dla nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Lekcja Enter”.

Tematem wiodącym spotkania była gamifikacja w szkole jako przełamywanie utartych schematów i sposób inspirowania nie tylko uczniów, ale przede wszystkim pedagogów,
którzy mogą zostać pasjonatami planowania procesu edukacyjnego, wykorzystując gry edukacyjne.

    Podczas spotkania zaprezentowano ciekawe spostrzeżenia i wyniki badań poświęconych edukacji cyfrowej dotyczące edukacji zdalnej.

    W formie warsztatów opracowane zostały rekomendacje, które mają przyczynić się do utrzymania wzrostu kompetencji cyfrowych nauczycieli, ale także kształtowania otwartej postawy wobec włączania przez nich TIK w proces kształcenia. 

     Kolejnym bardzo przydatnym spotkaniem, które zostało zorganizowane w formie warsztatów na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Parczewie było szkolenie Obsługa monitora interaktywnego IDBoard. Zostało ono przeprowadzone przez pana Karola Stępniewskiego z Biura Serwis Lublin, który przedstawił zainteresowanym nauczycielom SP1 oraz nauczycielom zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej w Przewłoce w bardzo przystępny sposób instruktaż obsługi monitora interaktywnego IDBoard. Wskazał ciekawe aplikacje pod system Windows i Android, dzięki którym nauczyciel może zastosować nieszablonowe rozwiązania podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, a tym samym skupić uwagę uczniów na rzeczach istotnych.