• DSC00210.JPG
 • DSC00215.JPG
 • DSC00217.JPG
 • DSC00218.JPG
 • DSC00219.JPG
 • DSC00223.JPG
 • DSC00224.JPG
 • DSC00556.JPG
 • DSC00573.JPG
 • DSC05539.JPG
 • DSC07435.JPG
 • DSC07446.JPG

 

    Wykorzystanie nowych technologii wśród dzieci i młodzieży jest dzisiaj powszechne. Dlatego  Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Parczewie, realizując cele edukacyjne na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, nie mogła pominąć nowych narzędzi do nauczania, uczenia się i zarządzania.

     Jednym z takich narzędzi są monitory interaktywne i edukacyjne programy. Jest to rozwiązanie zdecydowanie łatwiejsze i wygodniejsze niż tablice interaktywne, które do działania wymagały rzutników i komputerów.  

     Monitor interaktywny to nie tylko tablica, przeglądarka WWW, czy możliwość szybkiego, bezprzewodowego przesyłania obrazu i informacji z urządzeń medialnych, ale przede wszystkim  atrakcyjna forma dzielenia się wiedzą. Nauczyciel ma możliwość wykorzystania na lekcji i zajęciach pozalekcyjnych różnorodnych ćwiczeń interaktywnych, które pozwalają na współpracę uczniów nad rozwiązaniem problemu lub wykorzystanie gier i zabaw edukacyjnych, obiektów 3D, filmów wspomagających naukę.

    Kreatywne wykorzystanie monitora interaktywnego na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych wzbudza u dzieci zainteresowanie i zaangażowanie. Jednoczesne oddziaływanie na wiele zmysłów pomaga w szybszym i efektywniejszym zapamiętywaniu nowych informacji. Monitory umożliwiają łatwe i przyjemne przedstawienie nawet najbardziej skomplikowanych zagadnień, tworzenie przejrzystych wykresów i rysunków, czy wykorzystanie różnych źródeł informacji. Przygotowane przez nauczyciela materiały wraz z naniesionymi podczas zajęć komentarzami są w prosty sposób udostępniane uczniom, co ułatwia im utrwalenie wiedzy także w domu. Monitor interaktywny jest w naszej szkole wykorzystywany podczas opracowywania zagadnień z różnych przedmiotów szkolnych i dziedzin nauki – ścisłych, humanistycznych, a nawet artystycznych, a także na zajęciach pozalekcyjnych: zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych, wyrównawczych, rewalidacyjnych,  rozwijających, logopedycznych … To doskonałe narzędzie, które wspomaga rozwój naszych uczniów oraz umożliwia im naukę poprzez zabawę.

   Taki rodzaj prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Parczewie stał się ulubionym i obowiązkowym elementem nauczania.