• DSC00210.JPG
 • DSC00215.JPG
 • DSC00217.JPG
 • DSC00218.JPG
 • DSC00219.JPG
 • DSC00223.JPG
 • DSC00224.JPG
 • DSC00556.JPG
 • DSC00573.JPG
 • DSC05539.JPG
 • DSC07435.JPG
 • DSC07446.JPG

 „ŻYJĘ ZDROWO –

 NIE ULEGAM NAŁOGOM”

                                          

 1. Konkurs organizowany jest  w celu podsumowania  Programu Profilaktyki Uzależnień „Wsparcie na Starcie”realizowanego  
  w SP 1 w 2021 roku.  
 2. Głównym celem konkursu jest upowszechnienie wzorców  zdrowego stylu życia i postaw prozdrowotnych poprzez uzyskanie oryginalnych prac  plastycznych lub fotograficznych.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:  0-III i IV – VIII.
 4. Prace konkursowe powinny być związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom od środków psychoaktywnych, komputera, telefonu itp.
 5. Plakatyw formacie A 3 lub zdjęcia w formacie dowolnym należy złożyć do pedagoga szkolnego do dnia 19  listopada 2021 roku. 
 6. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz 6 z plastyki