• DSC00556.JPG
  • DSC00573.JPG
  • DSC05539.JPG
  • DSC07435.JPG
  • DSC07446.JPG

Szkoła jest miejscem szczególnie ważnym w procesie wychowania i wdrażania do bezpiecznych zachowań dzieci młodzieży. Szczególną rolę odgrywa profilaktyka, która sprzyja rozwojowi w zakresie funkcjonowania społecznego.

W roku 2021 pod kierunkiem pedagoga szkolnego  w SP 1  zrealizowano Program Profilaktyki Uzależnień „Wsparcie na Starcie”. W działaniach programowych z dużym zaangażowaniem wzięli udział prawie wszyscy uczniowie szkoły.
W ramach programu zorganizowano:

  • Warsztaty profilaktyczne z pedagogiem szkolnym
  • Spotkanie z raperami  Bęsiu i DJ Yonas pod hasłem „Nie zmarnuj swojego życia”
  • Warsztaty profilaktyczne  „Trzeźwe relacje” prowadzone przez socjologa i terapeutę PROGRES
  • Szkolny konkurs profilaktyczny „Żyję zdrowo-nie ulegam nałogom”
  • Wystawa szkolna.

Specjaliści z zakresu uzależnień pokazali uczniom jak wybierać dobre drogi, pokonywać przeszkody, unikać niepotrzebnego ryzyka i zapobiegać problemom społecznym, do których należą różnego rodzaju uzależnienia.

Realizację tak wielu działań  umożliwiły środki finansowe z Gminnych Programów Profilaktycznych.