• DSC00210.JPG
 • DSC00215.JPG
 • DSC00217.JPG
 • DSC00218.JPG
 • DSC00219.JPG
 • DSC00223.JPG
 • DSC00224.JPG
 • DSC00556.JPG
 • DSC00573.JPG
 • DSC05539.JPG
 • DSC07435.JPG
 • DSC07446.JPG

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:

-wprowadza zmiany w funkcjonowaniu szkoły. Od 27 stycznia 2022 r. do 11 lutego 2022 r klasy V- VIII szkoły przechodzą na nauczanie zdalne. Nauczanie realizowane będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość( platforma Teams i dziennik elektroniczny Vulcan). Zajęcia odbywają się zgodnie z istniejącym planem lekcji. Oddziały przedszkolne i klasy I – IV pracują stacjonarnie zgodnie z planem lekcji. Od 14 do 27 lutego w województwie lubelskim uczniowie przebywać będą na feriach zimowych.

 Uczniowie niepełnosprawni objęci kształceniem specjalnym zajęcia realizują na terenie szkoły.

Na terenie szkoły można organizować konsultacje indywidualne, grupowe dla uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty. Organizacja konsultacji jest uzależniona od potrzeb uczniów.  W czasie konsultacji można organizować testy sprawdzające. Korzystanie z konsultacji jest dobrowolne.