• DSC00210.JPG
 • DSC00215.JPG
 • DSC00217.JPG
 • DSC00218.JPG
 • DSC00219.JPG
 • DSC00223.JPG
 • DSC00224.JPG
 • DSC00556.JPG
 • DSC00573.JPG
 • DSC05539.JPG
 • DSC07435.JPG
 • DSC07446.JPG

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI  z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Wprowadza zmiany w funkcjonowaniu szkoły. Od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r (20.12.2021r, 21.12.2021r, 22.12.2021r, 03.01.2022r, 04.01.2022r, 05.01.2022r) szkoły przechodzą na nauczanie zdalne. Nauczanie realizowane będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość( platforma Teams i dziennik elektroniczny Vulcan). Zajęcia odbywają się zgodnie z istniejącym planem lekcji. Oddziały przedszkolne pracują stacjonarnie. Dzień 07 stycznia jest dniem wolnym od zajęć.

Uczniowie niepełnosprawni objęci kształceniem specjalnym zajęcia realizują na terenie szkoły.

Na terenie szkoły można organizować konsultacje indywidualne, grupowe dla uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty. Organizacja konsultacji jest uzależniona od potrzeb uczniów.  Korzystanie z konsultacji jest dobrowolne. 

Nie zmienia się termin zimowej przerwy świątecznej zaplanowanej na okres od 23 do 31 grudnia 2021 r.