• DSC00210.JPG
 • DSC00215.JPG
 • DSC00217.JPG
 • DSC00218.JPG
 • DSC00219.JPG
 • DSC00223.JPG
 • DSC00224.JPG
 • DSC00556.JPG
 • DSC00573.JPG
 • DSC05539.JPG
 • DSC07435.JPG
 • DSC07446.JPG

23 września 2021r. obchodziliśmy w świetlicy Międzynarodowy Dzień Języków Migowych, który jest ściśle powiązany z Międzynarodowym Dniem Głuchych obchodzonym 26 września. Na zajęcia świetlicowe pt.: Jak zrozumieć się bez słów? zaprosiliśmy panią Dorotę Sielską, która przybliżyła nam świat osób niesłyszących. Dowiedzieliśmy się, że pierwszym i naturalnym sposobem komunikowania się osób niesłyszących jest język migowy. Podczas ciekawych zajęć uczniowie nauczyli się kilku znaków języka migowego oraz dowiedzieli się, jak za pomocą gestów przekazywać informacje. Międzynarodowy Dzień Języków Migowych to okazja, aby dostrzegać osoby z wadą słuchu w swoim otoczeniu oraz okazywać tolerancję dla inności. Przeprowadzone zajęcia z podstaw języka migowego miały korzystny wpływ na rozwój poprzez: naukę szybkiego kojarzenia, rozwój spostrzegawczości, ćwiczenia sprawności manualnej, poprawę koncentracji i rozwój zdolności zapamiętywania. Wspaniała nauka przez zabawę. Serdecznie dziękujemy!