• DSC00210.JPG
 • DSC00215.JPG
 • DSC00217.JPG
 • DSC00218.JPG
 • DSC00219.JPG
 • DSC00223.JPG
 • DSC00224.JPG
 • DSC00556.JPG
 • DSC00573.JPG
 • DSC05539.JPG
 • DSC07435.JPG
 • DSC07446.JPG

UWAGA!

KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY :)

 

ORGANIZATOR:

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Parczewie   

Informacji o konkursie udzielają:

Anna Szymańska

Monika Gliniewicz

Anna Markowska

 TEMAT KONKURSU: „To, co mnie uszczęśliwia”

Czekamy na prace prezentujące zainteresowania, marzenia i nadzieje naszych uczniów.

CELE KONKURSU:

 • aktywizacja całej społeczności szkolnej,
 • dekoracja naszej szkoły,
 • pobudzenie i rozwój inwencji twórczej,
 • inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki,
 • plastyczne przedstawienie własnych zainteresowań, marzeń i nadziei.

UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs adresowany jest wyłącznie do uczniów naszej szkoły

II KATEGORIE WIEKOWE:

 1. dzieci z klas 0 - III
 2. dzieci i młodzież z klas IV – VIII

TECHNIKA WYKONANIA:

Prace mogą być wykonywane w dowolnej technice plastycznej płaskiej

 1. ołówek, kredki, farby plakatowe, akwarelowe, akrylowe, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage oraz dowolne techniki graficzne.

Nie dopuszcza się technik komputerowych.

FORMAT PRAC: A4 lub A3

Prace plastyczne należy czytelnie opisać wg wzoru:

imię i nazwisko dziecka, klasa, tytuł, technika w jakiej została wykonana

Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi wcześniej oraz nie przedstawianymi na innych konkursach.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dwie prace.

 

TERMINY I NAGRODY:

Prace należy dostarczyć do świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 1

w Parczewie w nieprzekraczalnym terminie do 22.04.2022r.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz rozdanie nagród nastąpi

do dnia 29.04.2022r.

 

Przewidziane są nagrody rzeczowe, po trzy dla każdej kategorii wiekowej. Dodatkowo, wybrane prace zostaną oprawione i wyeksponowane w Galerii Szkoły. Będą ozdobą korytarzy naszej placówki.

 

UWAGI KOŃCOWE:

Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji nagrodzonych prac wraz z informacją o autorach na facebookowej stronie szkoły.

Formularze zgód dla rodziców dostępne są w świetlicy szkolnej.

Osoby dostarczające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016r. Dz. U.UE L Nr 119, s.1).

 

ZAPRASZAMY!