• DSC00556.JPG
  • DSC00573.JPG
  • DSC05539.JPG
  • DSC07435.JPG
  • DSC07446.JPG

Konkurs organizował Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Skierowany był do uczniów klas I-VIII szkół podstawowych z naszego województwa, a jego celem był rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci oraz popularyzowanie wiedzy o funduszach unijnych. Zadanie konkursowe polegało na stworzeniu pracy plastycznej (w formacie A4 lub A3, wybranymi technikami plastycznymi), której tematem są zmiany, jakie zaszły w najbliższym otoczeniu Uczestnika, dzięki środkom z Funduszy Europejskich.

Nasi wychowankowie, którzy brali udział w konkursie: Weronika Kliman, Wiktor Kliman, Hanna Lidak, Anna Kanonik, Wiktoria Harasimowicz, Izabela Szymańska, Izabela Zychowicz, Dominika Kanonik.

Wszyscy uczniowie naszej szkoły, którzy brali udział w konkursie otrzymali pamiątkowe dyplomy. Gratulujemy i zachęcamy do brania udziału w następnych konkursach :)