• DSC00210.JPG
 • DSC00215.JPG
 • DSC00217.JPG
 • DSC00218.JPG
 • DSC00219.JPG
 • DSC00223.JPG
 • DSC00224.JPG
 • DSC00556.JPG
 • DSC00573.JPG
 • DSC05539.JPG
 • DSC07435.JPG
 • DSC07446.JPG

W roku szkolnym 2022/2023 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Parczewie będzie realizowała kolejną edycję Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 „AKTYWNA TABLICA”.

   Celem Programu jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli przez wykorzystywanie w procesie dydaktycznym nowoczesnego sprzętu, nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę ich sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii, poprawę efektów pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.

   W ramach programu placówka otrzymała dwa monitory interaktywne IDBoard o wysokiej rozdzielczości, intuicyjnym i rozbudowanym oprogramowaniu, z możliwością szybkiego zintegrowania z głośnikami, czy komputerem, laptopa oraz programy z serii Eduterapeutica: „Specjalne potrzeby edukacyjne dla klas 1-3”, „Specjalne potrzeby edukacyjne dla klas 4-8”, a także program dla dzieci z zaburzeniami mowy „Logopedia rozszerzona”.  Pakiety multimedialne tej linii dedykowane wspieraniu terapii typowych przypadłości występujących u dzieci zapewne poszerzą wachlarz pomocy dydaktycznych w szkole, unowocześnią je, a przede wszystkim zmotywują dzieci do dalszej pracy.

   Dzięki uczestnictwu w tym programie i wykorzystaniu nowoczesnych technologii możemy rozwijać informatyczne kompetencje uczniów i nauczycieli, pozbywać się rutyny w nauczaniu, stosować nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne i metodyczne w zdobywaniu wiedzy, a przede wszystkim zainteresować uczniów przedmiotem, aby zrealizować jak najefektywniej cele określone w wymaganiach podstawy programowej. Wykorzystanie nowoczesnego sprzętu oraz pomocy dydaktycznych pozwoli zindywidualizować podejście do ucznia, dostosować formę nauczania, podjąć działania o charakterze diagnostycznym i terapeutycznym, co znacząco wpłynie na poziom i jakość kształcenia.

   W ramach realizacji Programu zaplanowano:

- doposażenie klasopracowni w nowoczesne pomoce dydaktyczne,

- zapewnienie uczniom i nauczycielom dokształcania się w dziedzinie TIK,

- umożliwienie uczniom rozwijanie zainteresowań i uzdolnień w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

- zapewnienie uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jak najefektywniejszej nauki uwzględniającej ich oczekiwania i potrzeby.

 

   Chcielibyśmy, aby efektem naszych działań był twórczy uczeń, przygotowany do aktywnej partycypacji w rozwijającym się w nowoczesnym i innowacyjnym społeczeństwie, przygotowany do kreatywnego działania w procesie samorealizacji.