• DSC00210.JPG
 • DSC00215.JPG
 • DSC00217.JPG
 • DSC00218.JPG
 • DSC00219.JPG
 • DSC00223.JPG
 • DSC00224.JPG
 • DSC00556.JPG
 • DSC00573.JPG
 • DSC05539.JPG
 • DSC07435.JPG
 • DSC07446.JPG

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Parczewie otrzymała w roku 2022 dofinansowanie w ramach Rządowego programu na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”. Zakupione zostały pomoce dydaktyczne przeznaczone dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - uczniów posiadających różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia. Wartość całkowita programu wynosi: 29.500 zł, kwota dofinansowania z budżetu Państwa: 23.600 zł, wkład własny: 5.900 zł.