• DSC00210.JPG
 • DSC00215.JPG
 • DSC00217.JPG
 • DSC00218.JPG
 • DSC00219.JPG
 • DSC00223.JPG
 • DSC00224.JPG
 • DSC00556.JPG
 • DSC00573.JPG
 • DSC05539.JPG
 • DSC07435.JPG
 • DSC07446.JPG

,,Wygrać nie mogliśmy, ale chcieliśmy iść  

                                                                                                                      po  słonecznej stronie. Są takie piękne słowa:

   godność, człowieczeństwo. Tego broniliśmy”.

/ Marek Edelman/

 

19 kwietnia 2024r. przy współpracy świetlicy szkolnej i nauczycieli, nasza szkoła wzięła udział w  akcji społeczno – edukacyjnej ,,Żonkil’’ upamiętniającej 81. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Tego dnia, od rana, wolontariusze z kl. 5B i 7B rozdawali symboliczne, żółte żonkile nauczycielom i uczniom.  Na  lekcjach, między innymi historii, uczniowie  poszerzali  swoją wiedzę na temat powstania ludności żydowskiej w Warszawie. Korzystając z zasobów edukacyjnych Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, poznali trudną historię młodych Żydów na podstawie opowieści ,,Szuflada’’ oraz filmu ,,Nie było żadnej nadziei’’. Poruszająca animacja ,,Zdążyć przed Panem Bogiem’’ prezentowała postać Marka Edelmana, znanego działacza żydowskiego, a po II wojnie światowej –  kardiologa. Edelman  w każdą rocznicę powstania, otrzymywał od anonimowej osoby bukiet żółtych żonkili, które składał  pod Pomnikiem Bohaterów Getta. Kwiaty te  symbolizują pamięć, szacunek i nadzieję.

Z. Kaczmarek