• DSC00210.JPG
 • DSC00215.JPG
 • DSC00217.JPG
 • DSC00218.JPG
 • DSC00219.JPG
 • DSC00223.JPG
 • DSC00224.JPG
 • DSC00556.JPG
 • DSC00573.JPG
 • DSC05539.JPG
 • DSC07435.JPG
 • DSC07446.JPG
Kościuszko Tadeusz Andrzej Bonawentura (1746 - 1817), generał, bohater narodowy. Pochodził ze średniej szlachty, po ukończeniu szkoły średniej kształcił się w Szkole Rycerskiej, następnie jako stypendysta królewski wyjechał do Paryża. W 1774 r. w stopniu kapitana artylerii powrócił do kraju. W 1775 r. wyjechał do Ameryki, by wziąć udział w walce o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Jako inżynier wojskowy fortyfikował Filadelfię i obozy amerykańskiej armii północnej. W październiku 1775 r. mianowany został przez Kongres pułkownikiem. W walkach szczególnie odznaczył się przy oblężeniu Saratogi (1777 r.), w 1783 r. mianowany został generałem brygady.
W następnym roku wrócił do Polski i osiadł w swoim majątku Siechnowicze.W 1789 r. powołany został do wojska polskiego w stopniu generała - majora. W 1792 r. w czasie wojny polsko - rosyjskiej walcząc w armii koronnej odznaczył się w bitwach pod Zieleńcami, a zwłaszcza pod Dubienką. Po przystąpieniu Stanisława Augusta do Targowicy podał się do dymisji i wyjechał do Lipska. W 1793 r., z ramienia emigracji polskiej, udał się do Paryża, by uzyskać pomoc dla Polski od francuskiego rządu rewolucyjnego. Jego misja nie powiodła się. Przewidziany na przyszłego wodza powstania w Polsce, brał udział w pracach sprzysiężenia powstańczego w latach 1793 - 1794. We wrześniu 1793 r., uznając brak możliwości zorganizowania skutecznego powstania narodowego, wyjechał do Włoch. Powrócił do Polski w marcu 1794 r.
Po ogłoszeniu insurekcji w Krakowie (24.03.1794 r.) Kościuszko objął władzę dyktatorską jako Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej. W czasie trwania walk stosował nową taktykę w zakresie współdziałania broni, starając się rekompensować niedostateczne uzbrojenie i wyszkolenie armii powstańczej. Wykazał duże umiejętności w zakresie fortyfikacji polowych. Rozbicie wojsk rosyjskich pod Racławicami (04.04.1794 r.) umożliwiło spokojniejsze organizowanie armii polskiej i pozyskiwanie chłopów. Dla zjednoczenia mieszkańców wsi ogłosił dwa uniwersały (pod Winiarami 02.05.1794 r. i Połańcem 05.05.1794 r.) znoszące poddaństwo osobiste i ograniczające pańszczyznę.
Po klęsce pod Maciejowicami (10.10.1794 r.) więziony w twierdzy pietropawłowskiej w Petersburgu. Zwolniony przez cara Pawła I w 1796, po złożeniu przysięgi wierności carowi, w 1797 r. wyjechał do Stanów Zjednoczonych. W lipcu 1798 r. przybył do Paryża, gdzie współdziałał przy tworzeniu Legionów polskich. Sprzeciwiał się jednak wiązaniu sprawy polskiej z Napoleonem, któremu nie ufał. W 1799 r. brał udział w zakładaniu w kraju Towarzystwa Republikanów Polskich. Zmarł w Szwajcarii (w Solurze), gdzie spędził ostatnie lata swego życia. Pochowany na Wawelu.