kuuuuukuuuuuuuuuuu dddddddddddddd ffffffffff
To jest is an example of a HTML caption with a link.

Ocenianie
Drodzy Państwo
Ustalam, że od 25 marca 2020 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Parczewie informowanie rodziców/ uczniów o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach odbywa się za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Po konsultacjach z nauczycielami ustalam sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów. Na czas trwania edukacji na odległość dopuszcza się ocenianie przysłanych do nauczyciela w formie elektronicznej prac domowych, kart pracy, zdjęć wytworów uczniów, prezentacji multimedialnych, nagrań, testów i sprawdzianów własnych nauczyciela lub pozyskanych za pomocą platform edukacyjnych i generatorów. Uzyskane oceny zostają wpisane do dziennika elektronicznego z dopiskiem „ez”. Skala ocen pozostaje bez zmian.

Jarosław Pastor

Szanowni Państwo
25 marca 2020 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemy oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W celu ujednolicenia działań od dnia 25 marca 2020, ustalam następujące zasady kształcenia na odległość obowiązujące w Szkole Podstawowej Nr 1 w Parczewie:
1. Podstawową platformą kształcenia na odległość jest dziennik elektroniczny.
2. Zajęcia realizowane będą zgodnie z planem i programem nauczania, obowiązującym przed 12 marca 2020r.
3. W zakładce dziennika elektronicznego „Zadania domowe” w godzinach 8.30-14.00 uczniowie /rodzice otrzymają informacje dotyczące tematu lekcji, treści nauczania, czynności i zadań do wykonania. (Ewentualne załączniki przekazywane mogą być przez stronę internetową szkoły)
4. Zdalne nauczanie odbywać się będzie w oparciu o programy i podręczniki funkcjonujące do 12 marca 2020r.
5. Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania w kształceniu na odległość z materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, materiałów prezentowanych w programach telewizji i radiofonii.

Jarosław Pastor

Drodzy rodzice
Od poniedziałku zmieniamy system pracy szkoły ze stacjonarnego na zdalne nauczanie. Jest to dla szkoły i dla Państwa sytuacja nowa. Wszyscy musimy się jej „nauczyć”. Postaramy się wprowadzić rozkład pracy w tygodniu. Nie będzie to typowy plan lekcji a jedynie przedmioty do kontaktu w dany dzień. Najprawdopodobniej będzie on podlegał zmianom i modyfikacji. Większość informacji będzie przekazywana uczniom za pomocą dziennika elektronicznego i strony internetowej szkoły. Część nauczycieli komunikuje się przy pomocy innych komunikatorów. Proszę państwa o cierpliwość i wyrozumiałość

Jarosław Pastor

1/ Szanowni rodzice, w związku ze zmianą systemu nauczania proszę o przygotowanie w domu dla dziecka/ucznia miesca do zdalnej nauki: stanowisko pracy, urządzenie do komunikacji za pomocą internetu.
2/ Na stronie https://tech.wp.pl/przygotowanie-do-egzaminu-osmoklasisty-online-z-wp-pilotem-6490281372870785a umieszczone są informacje dotyczące przygotowania uczniów klas 8 do egzaminu.

Jarosław Pastor

Informujemy, że od poniedziałku, 16 marca, do środy, 25 marca, codziennie na stronie www Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie będą publikowane zadania powtórkowe dla uczniów klasy VIII. Więcej informacji pod linkiem:

http://www.oke.krakow.pl/inf/article.php?story=20200316100021274

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego w okresie stanu zagrożenia epidemicznego

W związku z prowadzoną rekrutacją do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Parczewie, prosimy rodziców o telefoniczne lub mailowe (zeskanowany wniosek) zgłaszanie dzieci do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021.

Dokumenty papierowe będą przyjmowane w terminie późniejszym.  

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z załącznikami do pobrania w zakładce „Dla rodzica”.

Kontakt ze szkołą:

- telefoniczny 83 355-12-39

- mailowy: sekretariat@sp1parczew.pl

Klasa 7
<< poprzedni  następny >>

Biologia - klasy 6, 7, 8

Opublikowano 30-03-2020::Admin

 

Pliki do pobrania:

..........................................................................................................................................

...

Biologia 6C -KARTA PRACY PRZEGLĄD PŁAZÓW -.docx

Biologia 6c Grafonotka-Płazy.docx

Biologia 7A Prezentacja Odruchy nabyte i wrodzone.pptx

Biologia 7A KARTA PRACY-Obwodowy układ nerwowy. Odruchy..docx

Biologia 8B KARTA PRACY lekcja 4 - biologia 8.doc

...

 

 


Anna Lipska

Komentarze 0

Język angielski - klasy 2A, 7A, 7B

Opublikowano 30-03-2020::Admin

 

Pliki do pobrania:

..........................................................................................................................................

...

j.ang. kl 2a

J. angielski kl.7a,b- A.

...

 

 


Agnieszka Ślaska

Komentarze 0

Język angielski- klasy 4 i 7

Opublikowano 26-03-2020::Admin

 

Pliki do pobrania:

..........................................................................................................................................

...

kl.7 - demonstratives- ćwiczenia.

kl4 angielski Present Simple

...

 

 


Agnieszka Ślaska

Komentarze 0

Informatyka Kojo - klasy 7

Opublikowano 25-03-2020::Admin

Pliki do pobrania:

..........................................................................................................................................

...

Powtarzanie poleceń i stosowanie procedur w Kojo

Sytuacje_warunkowe_(instrukcja_warunkowa)_w_Kojo

Notatka - polecenia Kojo

...

Komentarze 0

Geografia - klasy 7

Opublikowano 24-03-2020::Admin

Pliki do pobrania:

..........................................................................................................................................

...

Energetyka - Grafonotka - geografia 7.

...

Anna Lipska

Komentarze 0

Język angielski - klasy 4, 6, 7, 8

Opublikowano 24-03-2020::Admin

klasa 4
Czas Present Simple
Prezentacja konstrukcji czasu. Proszę uważnie obejrzeć filmiki, najlepiej po jednym dziennie, żeby się utrwaliło (materiał do czwartku 26.03.).
https://www.youtube.com/watch?v=orr92heKfW4
https://www.youtube.com/watch?v=-CVAUzOhGi4
https://www.youtube.com/watch?v=4OoUOhQ4CSc

klasy 6 Czas Future Simple oraz słownictwo związane z kosmosem (wszystkie materiały pojawiają się na grupie w aplikacji messenger oraz poprzez Skype.

klasa 7
The place to be- Unit 6
Miejsca w mieście- prezentacja słownictwa (24.03.2020)
https://www.youtube.com/watch?v=9xBTXX7DgBc
https://www.youtube.com/watch?v=kK4DOPR41Nc
https://www.youtube.com/watch?v=AWEHsn7brXI
https://www.youtube.com/watch?v=d2AF-AFUuIU

klasy 8 (w załączniku- prace należy odesłać do czwartku- 26.03. Więcej informacji na grupie na klasowym facebooku)

Michał Kwiatek

Pliki do pobrania:

..........................................................................................................................................

...

Lekcja zdalne

Lekcja zdalne

Lekcja zdalne

Lekcja zdalne

...

Komentarze 0

Wychowanie fizyczne - klasa 7B

Opublikowano 23-03-2020::Admin
 
https://www.youtube.com/watch?v=oKLMHA9ylYo            - chłopcy
Proszę o wykonanie ćwiczeń zawartych w przesłanym materiale. Czas realizacji do środy 25.03. godz 20.00. Komu uda się wykonać wszystkie ćwiczenia, proszę o informację zwrotną przez dziennik elektroniczny w formie: kl 7b Ania Nowak tak wykonałem wszystkie ćwiczenia bez zatrzymywania filmu ( zrobiłam jedną, dwie, trzy przerwy...)

Mirosław Chmielarz

Komentarze 0

Wychowanie fizyczne - klasy 4a,5cs, 7b

Opublikowano 23-03-2020::Admin

https://www.youtube.com/watch?v=VNtWgtAf8Pc

Odrobina ćwiczeń fizycznych w przerwie między innymi lekcjami nikomu nie zaszkodzi.

Marek Kowalski

Komentarze 0

Wychowanie fizyczne - klasy 6b,7a/1,8a,8b

Opublikowano 23-03-2020::Admin

Temat: Bajki i filmy o sporcie.


Kosmiczny mecz.
Balerina
Za wszelką cenę.
Zwycięski gol.
Obrót życia.
Cena doskonałości.
Billy Elliot.

Hubert Golecki

Komentarze 0

Wychowanie fizyczne - klasy 6b,7a/1,8a,8b

Opublikowano 23-03-2020::Admin

Lekcja W-F - doskonalenie kozłowania.
https://youtu.be/tYnWpc4yDbU

Hubert Golecki

Komentarze 0

<< poprzedni  następny >>