kuuuuukuuuuuuuuuuu dddddddddddddd ffffffffff
To jest is an example of a HTML caption with a link.

Ocenianie
Drodzy Państwo
Ustalam, że od 25 marca 2020 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Parczewie informowanie rodziców/ uczniów o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach odbywa się za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Po konsultacjach z nauczycielami ustalam sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów. Na czas trwania edukacji na odległość dopuszcza się ocenianie przysłanych do nauczyciela w formie elektronicznej prac domowych, kart pracy, zdjęć wytworów uczniów, prezentacji multimedialnych, nagrań, testów i sprawdzianów własnych nauczyciela lub pozyskanych za pomocą platform edukacyjnych i generatorów. Uzyskane oceny zostają wpisane do dziennika elektronicznego z dopiskiem „ez”. Skala ocen pozostaje bez zmian.

Jarosław Pastor

Szanowni Państwo
25 marca 2020 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemy oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W celu ujednolicenia działań od dnia 25 marca 2020, ustalam następujące zasady kształcenia na odległość obowiązujące w Szkole Podstawowej Nr 1 w Parczewie:
1. Podstawową platformą kształcenia na odległość jest dziennik elektroniczny.
2. Zajęcia realizowane będą zgodnie z planem i programem nauczania, obowiązującym przed 12 marca 2020r.
3. W zakładce dziennika elektronicznego „Zadania domowe” w godzinach 8.30-14.00 uczniowie /rodzice otrzymają informacje dotyczące tematu lekcji, treści nauczania, czynności i zadań do wykonania. (Ewentualne załączniki przekazywane mogą być przez stronę internetową szkoły)
4. Zdalne nauczanie odbywać się będzie w oparciu o programy i podręczniki funkcjonujące do 12 marca 2020r.
5. Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania w kształceniu na odległość z materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, materiałów prezentowanych w programach telewizji i radiofonii.

Jarosław Pastor

Drodzy rodzice
Od poniedziałku zmieniamy system pracy szkoły ze stacjonarnego na zdalne nauczanie. Jest to dla szkoły i dla Państwa sytuacja nowa. Wszyscy musimy się jej „nauczyć”. Postaramy się wprowadzić rozkład pracy w tygodniu. Nie będzie to typowy plan lekcji a jedynie przedmioty do kontaktu w dany dzień. Najprawdopodobniej będzie on podlegał zmianom i modyfikacji. Większość informacji będzie przekazywana uczniom za pomocą dziennika elektronicznego i strony internetowej szkoły. Część nauczycieli komunikuje się przy pomocy innych komunikatorów. Proszę państwa o cierpliwość i wyrozumiałość

Jarosław Pastor

1/ Szanowni rodzice, w związku ze zmianą systemu nauczania proszę o przygotowanie w domu dla dziecka/ucznia miesca do zdalnej nauki: stanowisko pracy, urządzenie do komunikacji za pomocą internetu.
2/ Na stronie https://tech.wp.pl/przygotowanie-do-egzaminu-osmoklasisty-online-z-wp-pilotem-6490281372870785a umieszczone są informacje dotyczące przygotowania uczniów klas 8 do egzaminu.

Jarosław Pastor

Informujemy, że od poniedziałku, 16 marca, do środy, 25 marca, codziennie na stronie www Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie będą publikowane zadania powtórkowe dla uczniów klasy VIII. Więcej informacji pod linkiem:

http://www.oke.krakow.pl/inf/article.php?story=20200316100021274

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego w okresie stanu zagrożenia epidemicznego

W związku z prowadzoną rekrutacją do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Parczewie, prosimy rodziców o telefoniczne lub mailowe (zeskanowany wniosek) zgłaszanie dzieci do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021.

Dokumenty papierowe będą przyjmowane w terminie późniejszym.  

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z załącznikami do pobrania w zakładce „Dla rodzica”.

Kontakt ze szkołą:

- telefoniczny 83 355-12-39

- mailowy: sekretariat@sp1parczew.pl

Klasa 3
<< poprzedni  następny >>

Edukacja wczesnoszkolna - klasa 3A

Opublikowano 30-03-2020::Admin

 

Pliki do pobrania:

..........................................................................................................................................

...

Poniedziałek 30.03.2020 r.

KUBISTYCZNE PORTRETY

Picasso dziewczyna przed lustrem

Picasso-Jacqueline-z-kwiatami

...

 

 


Alicja Domańska

Komentarze 0

Edukacja wczesnoszkolna - klasa 3B

Opublikowano 30-03-2020::Admin

 

Pliki do pobrania:

..........................................................................................................................................

...

Lekcja krok po kroku - 30.03.2020

...

 

Pliki do pobrania:

..........................................................................................................................................

...

Budowa opowiadania

Tekst Wiosenne przebudzenie

Wiosna - karta pracy

Zwiastuny_wiosny

Ściągawka - związek dzielenia z mnożeniem

s.30 e.mat.

s.31 e.mat.

s.60 e.pol.

s.61 e.pol.

...

 


Ewa Gierlińska

Komentarze 0

Edukacja wczesnoszkolna - klasa 3A

Opublikowano 26-03-2020::Admin

 

Pliki do pobrania:

..........................................................................................................................................

...

Pierwsze oznaki wiosny

Piątek 27.03.20 r.

...

 

 


Alicja Domańska

Komentarze 0

Edukacja wczesnoszkolna - klasa 3A

Opublikowano 26-03-2020::Admin

Zapraszam na lekcję w-f

https://www.youtube.com/watch?v=oBm5En379vc

 

Alicja Domańska

Komentarze 0

Edukacja wczesnoszkolna - klasa 3B

Opublikowano 26-03-2020::Admin

 

Pliki do pobrania:

..........................................................................................................................................

...

Lekcja krok po kroku - 27.03.2020

...

 

Pliki do pobrania:

..........................................................................................................................................

...

Moja rodzinna miejscowość Parczew

Parczew - prezentacja

s.29 e.mat.

s.30 e.mat.

Dwie_doliny - prezentacja

...

 


Ewa Gierlińska

Komentarze 0

Edukacja wczesnoszkolna - klasa 3A

Opublikowano 25-03-2020::Admin

 

Pliki do pobrania:

..........................................................................................................................................

...

Czwartek 26.03

...

 

 


Alicja Domańska

Komentarze 0

Religia - klasy 3

Opublikowano 25-03-2020::Admin

 

Pliki do pobrania:

..........................................................................................................................................

...

Szczere-wyznanie-grzechow-PREZENTACJA-DLA-KLASY-3-SP-DO-LEKCJI-24

...

 

 


Agnieszka Kamińska

Komentarze 0

Edukacja wczesnoszkolna - klasa 3B

Opublikowano 25-03-2020::Admin

 

Pliki do pobrania:

..........................................................................................................................................

...

Lekcja krok po kroku 3B - czwartek 26.03.2020

...

 

Pliki do pobrania:

..........................................................................................................................................

...

1.Ściągawka - przypomnienie

2.Instrukcja dzielenia

3.Instrukcja dzielenia cd.

Dok1

Tekst Muzea dla wszystkich

s.28 e.mat.

s.58 e.pol.

s.59 e.pol.

...

 


Ewa Gierlińska

Komentarze 0

Edukacja wczesnoszkolna - klasa 3A

Opublikowano 24-03-2020::Admin

 

Pliki do pobrania:

..........................................................................................................................................

...

Środa 25.03

kierunki świata

np-g-kierunki-geograficzne-1bc

...

 

 


Alicja Domańska

Komentarze 0

Edukacja wczesnoszkolna - klasa 3B

Opublikowano 24-03-2020::Admin

 

Pliki do pobrania:

..........................................................................................................................................

...

Lekcja krok po kroku 3B - środa 25.03.2020

...

 

Pliki do pobrania:

..........................................................................................................................................

...

Przyroda regionów Polski

Strona 55.

Strona 56.

Strona 57.

zad. 3 e.mat.

zad. 4 e.mat.

...

 


Ewa Gierlińska

Komentarze 0

<< poprzedni  następny >>