kuuuuukuuuuuuuuuuu dddddddddddddd ffffffffff
To jest is an example of a HTML caption with a link.
Aktualności
<< poprzedni  następny >>

OGŁOSZENIE

Opublikowano 26-04-2019::Jacek Jerzy Piętowski

W dniu 29 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 1 w Parczewie odbędą się wg szkolnego planu zajęć.

Komentarze 0

OGŁOSZENIE

Opublikowano 24-04-2019::Jacek Jerzy Piętowski

W związku z trwającym strajkiem nauczycieli, w dniu 26 kwietnia 2019 r.  (piątek) w Szkole Podstawowej Nr 1 w Parczewie nie odbędą się zajęcia lekcyjne. Czynna będzie świetlica szkolna. Będą organizowane zajęcia opiekuńczo - wychowawcze.

Komentarze 0

OGŁOSZENIE

Opublikowano 12-04-2019::Jacek Jerzy Piętowski

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Parczewie przypomina, że w dniach 15, 16, 17 kwietnia 2019 r. odbywać się będzie sprawdzian uczniów
klas ósmych.
Dni te zostały ustalone jako wolne od zajęć lekcyjnych.

Komentarze 0

OGŁOSZENIE

Opublikowano 11-04-2019::Jacek Jerzy Piętowski

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Parczewie zaprasza uczniów klas ósmych na spotkanie informacyjne dotyczące egzaminu na zakończenie szkoły podstawowej,
które odbędzie się
w piątek 12 kwietnia 2019 r. o godzinie 10.00

Komentarze 0

Rekrutacja do klasy pierwszej

Opublikowano 31-03-2019::Admin

Dokumenty wymagane przy zapisaniu dziecka do klasy pierwszej:

- zgłoszenie dla dzieci zamieszkałych w obwodzie SP 1 Parczew,

- wniosek dla dzieci zamieszkałych poza obwodem SP1 Parczew.

W chwili składania wniosku lub zgłoszenia w sekretariacie szkoły rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są do przedstawienia dokumentów poświadczających poprawność wpisanych danych tj: dowód osobisty, odpis aktu urodzenia.

DRUKI ZGŁOSZEŃ I WNIOSKÓW DOSTĘPNE SĄ DO POBRANIA W SEKRETARIACIE SZKOŁY ORAZ ZE STRONY INTERNETOWEJ: www.sp1parczew.pl


 

Pliki do pobrania:

..........................................................................................................................................

Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020

...

Zgłoszenie dziecka do szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020

...

Monitoring - klauzula informacyjna

...

Rozpowszechnianie wizerunku - klauzula zgody

...

Komentarze 0

<< poprzedni  następny >>