kuuuuukuuuuuuuuuuu dddddddddddddd ffffffffff
To jest is an example of a HTML caption with a link.
Aktualności
<< poprzedni  następny >>

Ogłoszenie dla rodziców uczniów klas sportowych!


Uczniowie klasy szóstej i siódmej sportowej proszeni są o dostarczenie do dnia 01 września 2020 r. aktualnych orzeczeń lekarskich o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież.

Orzeczenie można uzyskać od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
(podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, Dz. U. z 2019, poz. 396)

 

Komentarze 0

Informacja dla rodziców

Informacja dla rodziców

Informujemy ,że w świetlicy szkolnej znajdują się gotowe druki wniosków na obiady i zgłoszeń do świetlicy na rok szkolny 2020/2021.

W celu zapobiegania dużym  zgromadzeniom w tym samym czasie,  prosimy o indywidualne pobieranie wniosków przed rozpoczęciem roku szkolnego. Świetlica czynna jest codziennie w godz. 8.00- 12.00, druki znajdują się również w sekretariacie.

Komentarze 0

Odbiór zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty

Komentarze 0

Wykaz podręczników i ćwiczeń bez dotacji 2020/2021

 

Pliki do pobrania:

..........................................................................................................................................

...

Wykaz podręczników i ćwiczeń, które nie są objęte dotacją podręcznikową w roku szkolnym 2020/2021 (pdf)

...

Komentarze 0

Zakończenie roku szkolnego 2019-2020

Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo.

Rok szkolny 2019/2020 dobiega końca. Kończy się rok w którym przyszło zmagać się nie tylko z zawiłościami nauki ale też z kształceniem na odległość. Zdalne nauczanie wymusiło zmianę sposobu realizacji przyjętych sposobów i metod i celów nauczania.

Dzisiaj kiedy następuje podsumowanie całorocznej pracy chciałbym podziękować wszystkim nauczycielom; za umiejętne i skuteczne przekazywanie wiedzy, za uczenie nowych umiejętności, za wyrabianie ambicji, cierpliwości, wytrwałości i kreatywności. Swoją praca pokazaliście, że nauczanie ma wiele wymiarów i powinno być oparte na dobrych relacjach z uczniami i rodzicami oraz wzajemnym zaufaniu.

Dziękuję rodzicom za zaangażowanie i współpracę, za odpowiedzialne wspieranie procesu edukacji i tworzenie w tak trudnych czasach dobrego klimatu pracy szkoły. Dziękuję uczniom, którzy podołali zadaniom i byli inspiracją do aktywnego nauczania.

Zanim rozpoczną się wakacje chciałbym wyrazić moją wdzięczność za minione miesiące Waszej ciężkiej i pełnej zaangażowania pracy. To dzięki Waszej energii, kreatywności i pasji zdołaliśmy zrealizować tegoroczne plany i zamierzenia.

 

Drodzy uczniowie

Przed Wami dni zasłużonego wypoczynku. Korzystajcie zatem z licznych atrakcji, gdziekolwiek będziecie spędzać wakacje: nad morzem, jeziorem, stawem, rzeką, w górach, lesie, w mieście lub ciepłym kraju, który akurat otworzy przed nami granice. Życzę udanego, a przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku – Nie zapominajcie o czyhających niebezpieczeństwach, bądźcie uważni.

 

Drodzy ósmoklasiści

Nadeszła właśnie chwila, kiedy przyszło nam się rozstać. Dla Was, absolwentów, jest to moment szczególny, gdyż ostatni już raz oczekujecie na wręczenie świadectw na których zapisane zostały wyniki Waszych wieloletnich starań w murach tej szkoły. Żegnamy Was pełni dobrej myśli, życząc abyście na etapie ponadpodstawowej edukacji wykorzystali umiejętności i wiedzę nabyte w podstawówce. Dziś nadeszła pora rozstania z nauczycielami, przyjaciółmi i beztroskimi chwilami, które na zawsze pozostaną w waszej pamięci. Życzę Wam powodzenia, sukcesów, pogody ducha i wiary we własny siły.

Chciałbym podziękować całemu gronu nauczycieli za pracę jaką włożyli w edukację dzisiejszych absolwentów Współpracując z uczniami, wpajacie im życiowe wartości, wskazujecie najkrótsze drogi do sukcesu, zachęcanie do codziennej pracy, do rozwoju uzdolnień i talentów, uczestnictwa w konkursach, zawodach sportowych. Szczególne podziękowania należą się wychowawcom byłym i obecnym: Pani Beacie Cyranka i Panu Marcinowi Filipowiczowi oraz Pani Annie Bącławek, Pani Ewie Olszewskiej, Pani Ewie Maksymiuk, Panu Krzysztofowi Niściorukowi.

Składam również podziękowania wszystkim pracownikom szkoły za jej wizerunek i sprawne funkcjonowanie.

Wierzę, że pierwszego września spotkamy się radośni, pełni niezwykłych wrażeń i wspomnień. Wypoczęci i gotowi na nowy rozdział w naszej wspólnej szkolnej historii.

Jarosław Pastor

Komentarze 0

<< poprzedni  następny >>