kuuuuukuuuuuuuuuuu dddddddddddddd ffffffffff
To jest is an example of a HTML caption with a link.
Pedagog

"Nie ma takiego problemu,
którego nie dałoby się rozwiązać.
Niektóre z nich wymagają więcej czasu."

Uczniu, zwróć się do Pedagoga jeśli:
* Chcesz z kimś porozmawiać
* Czujesz się samotny i niezrozumiany przez innych
* Nie potrafisz się porozumieć z kolegami lub nauczycielami
* Masz trudności z nauką
* Masz problemy rodzinne i nie wiesz jak je rozwiązać

Szanowny Rodzicu, zwróć się do Pedagoga, gdy:
* Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
* Zauważasz u dziecka trudności w uczeniu się
* Niepokoi Cię zachowanie dziecka
* Twoja rodzina jest w trudnej sytuacji materialnej
* Masz jakiekolwiek pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić.


<< poprzedni  następny >>

BEZPIECZNI W FERIE

25 stycznia 2018 r. odbyło się w naszej szkole spotkanie uczniów z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Parczewie. Apel  poprowadzili mł. asp. Grzegorz Jastrzębski i st. sierż. Waldemar Mackiewicz. Funkcjonariusze rozmawiali z dziećmi na temat zachowania ostrożności podczas przebywania w domu oraz bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu. Szczególną uwagę zwrócili na odpowiedzialne korzystanie z komputera i telefonów komórkowych. Pan G. Jastrzębski zapozanał również społeczność szkolną z rolą i zadaniami dzielnicowego. Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w pogadance, za co zostały nagrodzone drobnymi upominkami przygotowanymi przez gości.

Podczas apelu podsumowany został również Program Profilaktyki Uzależnień ,,Wsparcie na Starcie". Laureaci szkolnego konkursu profilaktycznego ,, Listy do ...M" otrzymali nagrody i wyróżnienia. Realizacja tego projektu możliwa była dzięki środkom z Gminnego Programu Profilaktyki na 2017 rok.

Zwycięzcom gratulujemy a wszystkim życzymy BEZPIECZNYCH FERII !

                                                                                                                Beata Cyranka

                                                                                                                Dorota Matuszewska

---
---
---

Komentarze 0

Pedagog szkolny

„Nie ma takiego problemu,
którego nie dałoby się rozwiązać.
Niektóre z nich wymagają
więcej czasu.”

Uczniu, zwróć się do Pedagoga jeśli:
* Chcesz z kimś porozmawiać
* Czujesz się samotny i niezrozumiany przez innych
* Nie potrafisz się porozumieć z kolegami lub nauczycielami
* Masz trudności z nauką
* Masz problemy rodzinne i nie wiesz jak je rozwiązać

Szanowny Rodzicu, zwróć się do Pedagoga, gdy:
* Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
* Zauważasz u dziecka trudności w uczeniu się
* Niepokoi Cię zachowanie dziecka
* Twoja rodzina jest w trudnej sytuacji materialnej
* Masz jakiekolwiek pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić.

Komentarze 0

Projekt "Sieciaki.pl"

Rodzicu, Twoje dziecko weźmie udział w Ogólnoposkim Projekcie Edukacyjnym "Sieciaki.pl". Głownym celem programu jest edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa w Internecie. Zajęcia w klasach I-III poprowadzą pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Parczewie. Zajęcia z dziećmi poprzedzą spotkania z Rodzicami, które odbędą się w dniach:

  • 29 marca 2017 - klasy I-II, godz. 17.00
  • 30 marca 2017 - klasy III, godz. 17.00

Komentarze 0

„BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE” - spotkanie uczniów SP 1 z policjantem

W ramach działań profilaktycznych uczniowie naszej szkoły uczestniczyli 
w spotkaniu z mł. asp. Arturem Łopackim – policjantem Komendy Powiatowej Policji w Parczewie. Tematem spotkania była odpowiedzialność i bezpieczeństwo w sieci oraz cyberprzemoc. Nasz Gość zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie czyhają na młodych ludzi w Internecie. W ciekawy sposób wyjaśnił czym jest cyberprzemoc, jak się przed nią bronić i gdzie szukać pomocy, kiedy staniemy się jej ofiarą. Uczniowie dowiedzieli się, jakie zagrożenie niesie  długie korzystanie 
z komputera oraz jakie są zasady dobrego zachowania w Internecie czyli tzw. netykieta. 
Druga część spotkania dotyczyła odpowiedzialności prawnej nieletnich  oraz form pomocy instytucji i organizacji powołanych do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i osobom dorosłym. Funkcjonariusz policji, w sposób adekwatny do wieku słuchaczy poruszył tematy związane z czynami zabronionymi, agresją słowną i fizyczną oraz niebezpiecznymi kontaktami 
z osobami obcymi – zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym. 
Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną, wzięli udział w dyskusji, zadawali liczne pytania, co świadczyło o dużym zainteresowaniu poruszanym tematem. 
Fachowe przeprowadzenie zajęć przez specjalistę w dużym stopniu przyczyni się do wzrostu świadomości  i bezpieczeństwa uczniów naszej szkoły. 
 
 Pedagog szkolny
 
---
---
---

Komentarze 0

PROGRAM „WSPARCIE NA STARCIE” O ZAGROŻENIACH MÓWI OTWARCIE


To hasło jest najlepszą reklamą działań programowych, które co roku  realizowane są w naszej szkole. Celem programu jest przestrzeganie uczniów przed konsekwencją zachowań ryzykownych związanych z niewłaściwym korzystaniem z Internetu, telefonu, kontaktów z narkotykami, dopalaczami, papierosami. W klasach starszych odbywają się spotkania z pedagogiem, klasy młodsze odwiedza pielęgniarka szkolna. 17 listopada był szkole Dniem Profilaktyki. Specjalista z Poradni Psychoprofilaktyki i Psychoedukacji „Odzyskaj siebie” w Lublinie   przeprowadził wśród klas III, V i VI warsztaty multimedialne dotyczące właściwych relacji rówieśniczych oraz zagrożeń współczesnego świata. Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Przed nami spotkanie teatralne, konkursy oraz wystawa podsumowująca działania programowe. Treści projektu wynikają z Programu Wychowawczego i Profilaktycznego Szkoły, która duży nacisk kładzie na profilaktykę zdrowotną. Atrakcyjne działania możliwe są dzięki dofinansowaniu z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Autorem i koordynatorem programu jest pedagog szkolny.

---
---
---

Komentarze 0

<< poprzedni  następny >>