kuuuuukuuuuuuuuuuu dddddddddddddd ffffffffff
To jest is an example of a HTML caption with a link.
Aktualności
<< poprzedni  następny >>

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

..........................................................................................................................................

Informacja o zapisach do klasy I

...

Potwierdzenie woli zapisu I i 0 PDF

...

Wniosek do I kl SP 2021-2022 PDF

...

Zgłoszenie do I kl SP 1 2021-2022 PDF

...

Komentarze 0

Wesołych Świąt!

Komentarze 0

Zawieszenie pracy stacjonarnej oddziału przedszkolnego

Zawieszenie pracy stacjonarnej oddziału przedszkolnego

Do 11 kwietnia 2021 r. ograniczona zostanie praca stacjonarna przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z pewnymi wyjątkami.

Placówki wychowania przedszkolnego mają obowiązek prowadzić zajęcia stacjonarne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Komentarze 0

Zmiany w funkcjonowaniu pracy szkoły

Zmiany w funkcjonowaniu pracy szkoły

od dnia 22 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r.

 

Do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie – to najważniejsza zmiana w funkcjonowaniu szkół i placówek wprowadzona z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej. Również uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych: sportowych, mistrzostwa sportowego, szkół z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego będą realizowali wszystkie zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W pozostałych przypadkach zostają utrzymane dotychczasowe zasady.

Oddziały przedszkolne nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.  

Szkoła nadal organizować będzie uczniom klas ósmym konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

Szkoła nadal organizuje nauczanie zdalne lub stacjonarne na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub – ma taką możliwość – ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.

Od dnia 22 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. nie będzie organizowany dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Parczew.

Komentarze 0

List Lubelskiego Kuratora Oświaty do uczniów i rodziców

Pliki do pobrania:

..........................................................................................................................................

List LKO do uczniów i rodziców

...

Komentarze 0

<< poprzedni  następny >>