kuuuuukuuuuuuuuuuu dddddddddddddd ffffffffff
To jest is an example of a HTML caption with a link.
Aktualności
<< poprzedni  następny >>

Bezpieczne Ferie 2021

Ferie zimowe w 2021 r. odbędą się od razu po przerwie świątecznej - od 4 do 17 stycznia 2021 r.

Aby ferie zimowe 2020/2021 przebiegły szczęśliwie, należy przestrzegać pewnych zasad.

· Podstawowe środki ochrony przeciwko Covid-19:

- często myj ręce,

- zachowaj bezpieczną odległość,

- unikaj dotykania oczu, ust i nosa,

- stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania,

- w przypadku wystąpienia objawów takich jak: kaszel, kichanie, gorączka, duszności, zasięgnij pomocy lekarskiej,

- pamiętaj o zasadach zdrowego stylu życia i odżywiana oraz o zachowaniu podstawowych zasad higieny, które pomogą uchronić cię przed zachorowaniem.

 

· Nie wchodź na zamarznięte zbiorniki wodne!

Warto wiedzieć, że lód nie wszędzie jest tej samej grubości – na środku jeziora jest cieńszy niż przy brzegach. Do jazdy na łyżwach nadają się wyłącznie sztuczne zbiorniki.

· Nie zjeżdżaj na sankach w pobliżu dróg i zbiorników wodnych.

· Nie przebiegaj przez ulicę, a po zapadnięciu zmroku zawsze miej przy sobie odblask – dzięki temu będziesz widoczny na drodze.

· Nie strącaj sopli zwisających z dachów lub drzew.

Spadający sopel może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia.

· Stosuj się do zakazów i nakazów opiekunów.

· Unikaj rozmów z obcymi ludźmi. Nie przyjmuj od nich prezentów, nie oddalaj się z nieznajomym.

 

ZAPAMIĘTAJ TELEFONY ALARMOWE:

POLICJA – 997

STRAŻ POŻARNA – 998

POGOTOWIE RATUNKOWE – 999

Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO – 112

Komentarze 0

Wesołych Świąt!

Komentarze 0

Informacje dotyczące nauki zdalnej

Informacje dotyczące nauki zdalnej:
1. Lekcje będą prowadzone w oparciu o istniejący plan lekcji przy pomocy dziennika elektronicznego i platformy Teams.
2. Lekcje trwają od 30 do 60 minut zachowując ogólny dzienny czas trwania zajęć.
3. Nauczyciele zobowiązani są do sprawdzania listy obecności uczniów z wykorzystaniem dziennika elektronicznego i platformy Teams, usprawiedliwianie nieobecności odbywa się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem i rodzicem(dziennik elektroniczny, e-mail, komunikator, telefon).
4. Oceny bieżące wystawiane są zgodnie z przedmiotowymi systemami oceniania i wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania.
5. Nauczyciele prowadzą konsultacje indywidualnie i grupowo wykorzystując środki techniczne nauki na odległość, po wcześniejszym ustaleniu terminu z uczniami z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem i uczniem (dziennik elektroniczny, Teams, e-mail, komunikator, telefon).
6. W klasach VIII możliwe są konsultacje na terenie szkoły indywidualnie lub grupowo z przedmiotów egzaminacyjnych po wcześniejszym ustaleniu terminu.
7. Pomoc psychologiczno pedagogiczna udzielana jest zgodnie z planem zajęć stacjonarnych z wykorzystaniem środków technicznych nauki na odległość, na wniosek rodzica zajęcia mogą odbywać się w szkole(zajęcia indywidualne, zajęcia rewalidacyjne).
8. Na wniosek rodzica uczeń, który nie ma warunków do zdalnego nauczania w domu może realizować je w szkole.
9. Tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć wynikających z ramowych planów nauczania powinien uwzględniać możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia oraz łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.
10. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane z wykorzystaniem materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej lub innej platformy, materiałów dostępnych na stronach internetowych MEN.

Komentarze 0

Konkursy przedmiotowe 2020/2021

Komentarze 0

!!!OGŁOSZENIE!!!

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty 24 października i będą obowiązywały do niedzieli 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

Informuję, że osoby do 16 roku życia w godzinach 8 00 do 16 00 mogą przebywać na zewnątrz tylko z osobami dorosłymi. Sprawa przychodzenia/ przyprowadzania do szkoły uczniów z klas młodszych (I-III) jeszcze nie jest prawnie doprecyzowana. Informacje postaramy się przekazać w możliwie optymalnym terminie.

Lekcje  w Szkole Podstawowej Nr 1 będą prowadzone w oparciu o istniejący plan lekcji przy pomocy dziennika elektronicznego i platformy Teams.

Komentarze 0

<< poprzedni  następny >>