kuuuuukuuuuuuuuuuu dddddddddddddd ffffffffff
To jest is an example of a HTML caption with a link.
Konkursy

X Festiwal Kolęd i Pastorałek „Kolędujmy razem”

Opublikowano 14-02-2018

X Festiwal Kolęd i Pastorałek „Kolędujmy razem”


Dnia 26 stycznia 2018 roku, w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, zorganizowany został, po raz dziesiąty, Festiwal Kolęd i Pastorałek „Kolędujmy razem”. Po raz pierwszy festiwal swym Honorowym Patronatem objął Burmistrz Parczewa, p. Paweł Kędracki.

Idea organizacji festiwalu powstała

na początku roku szkolnego 2008/2009 z inicjatywy nauczycielki religii z SP nr 1 w Parczewie, p. Ireny Konstantynowicz. Przez dziesięć lat trwania Festiwalu, wzięło w nim udział blisko 600 dzieci, uczniów ze szkół podstawowych z okolic Parczewa.
 W tegorocznym konkursie wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych   z gmin naszego powiatu: Dawidy, Gródek Szlachecki, Jezioro, Kolano, Kodeniec, Kostry, Milanów, Radcze, Rudno, Tyśmienica oraz z SP 1, SP 2 i SP 3 w Parczewie.
Komisję festiwalową tworzyli: p. Joanna Filipek z PDK i ks. Norbert Taratycki reprezentujący parafię p.w. Św. Jana Chrzciciela w Parczewie.
W części oficjalnej, dyrektor szkoły podstawowej nr 1 w Parczewie, p. Jarosław Pastor, przywitał, w imieniu organizatorów i swoim własnym, wszystkich zebranych na sali i otworzył X Festiwal.
Po części oficjalnej rozpoczęły się przesłuchania festiwalowe  w dwóch kategoriach wiekowych:
klasy młodsze    0 – III, soliści i zespoły
klasy starsze    IV – VII, soliści i zespoły.

Wszyscy wysłuchali 34 występów, podczas których uczestnicy zaprezentowali popularne kolędy i pastorałki. Po zakończeniu prezentacji ogłoszono krótką przerwę - soliści, zespoły oraz ich opiekunowie zostali zaproszeni na skromny poczęstunek,           zaś komisja festiwalowa udała się na obrady.
Po obradach jury festiwalu przedstawiło wyniki. Klasyfikacja festiwalowa wygląda następująco:
kategoria - soliści z klas 0 – III:
1 miejsce – Zofia Kawa – SP w Gródku Szlacheckim
2 miejsce – Hanna Szuciak – SP w Milanowie
3 miejsce – Kalina Juszczyk – Haraszczuk SP w Kodeńcu
wyróżnienie – Julia Markowska – SP nr 1 w Parczewie
kategoria -  zespoły z klas 0 – III:
1 miejsce – Zespół wokalny z SP w Kodeńcu
2 miejsce – Zespół wokalny z SP nr 2 w Parczewie
3 miejsce – Zespół Wokalny z SP w Kostrach
kategoria – soliści z klas IV – VI:
1 miejsce – Zuzanna Burzec z SP w Kolanie
2 miejsce – Weronika Protaś z SP w Milanowie
3 miejsce – Dominika Brzezowska z SP w Tyśmienicy
wyróżnienie – Marcelina Makówka z SP nr 1 w Parczewie
kategoria – zespoły z klas IV – VI
1 miejsce – "Akwarelki" z SP w Milanowie
2 miejsce – “Trója na szynach” , SP 2 w Parczewie
3 miejsce – Zespół wokalny z SP w Gródku Szlacheckim
    Najlepsze wykonanie kolędy, według publiczności, należało do Marceliny Makówki z SP nr 1 w Parczewie, której przepiękny śpiew zachwycił słuchaczy lecz nie wywarł wrażenia na jury festiwalu.
Zwycięzcy festiwalu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe, wszyscy występujący - drobne upominki.
Nagrody oraz upominki zostały zasponsorowane przez Urząd Miasta w Parczewie, SKOK Chmielewskiego w Parczewie, Parafię, p.w. Św. Jana Chrzciciela, p. Janusza Zielińskiego, PMNagro Piotr Naumiuk, ANWIX Anna Nagrodkiewicz, apteka "Nasza Apteka" i apteka "Vita", "Tania Szkoła" Janusz Szczęsny. Dyplomy i podziękowania wykonała firma ARTEL Artur Saczuk. Wszystki sponsorom składamy serdeczne podziękowania za pomoc finansową i rzeczową w organizacji X Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Kolędujmy razem”.
 Organizatorami Fesiwalu Kolęd i Pastorałek byli nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Parczewie: p. Agnieszka Kamińska i p. Marcin Filipowicz.

Komentarze 0