kuuuuukuuuuuuuuuuu dddddddddddddd ffffffffff
To jest is an example of a HTML caption with a link.
Biblioteka

Zaczytana Szkoła

Opublikowano 23-02-2017
Zaczytana Szkoła
Nasza szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie
„ZACZYTANA SZKOŁA”
 
 
Konkurs trwa od 7 listopada 2016 r. do 7 maja 2017 r. Szkoła wykonuje zadania przewidziane regulaminem konkursu aby otrzymać certyfikat „Zaczytana Szkoła”. Celem akcji jest rozwijanie czytelnictwa u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
 
Mamy do wykonania zadania konkursowe:
„Moje zakończenie” – konkurs literacki na napisanie nowego, zaskakującego zakończenia wybranej książki/opowiadania
Przeprowadzenie szkolnego konkursu plastycznego pt. „Zaczytana szkoła”
Zapoznanie uczniów z zawodem bibliotekarza, drukarza, pisarza i księgarza
Przeprowadzenie szkolnego konkursu ze znajomości lektur „Szkolny Mistrz Czytelnictwa”
Zorganizowanie wspólnie z Biblioteką innowacyjnej imprezy szkolnej 
Zorganizowanie szkolnego dnia wspólnego czytania pod nazwą „Czytanie łączy pokolenia”
Zorganizowanie konkursu na napisanie recenzji ulubionej książki
Ukończenie przez przedstawicieli szkoły kursu „Rozwijanie czytelnictwa u dzieci i młodzieży w wieku szkolonym”.
Każde zadanie oceniane jest przez jury powołane przez Studium Prawa Europejskiego. Prawidłowo wykonane zadania pozwolą na uzyskanie przez naszą placówkę stosownego certyfikatu.
 Koordynator projektu
Bożena Białacka
 

Komentarze 0