kuuuuukuuuuuuuuuuu dddddddddddddd ffffffffff
To jest is an example of a HTML caption with a link.

Ocenianie
Drodzy Państwo
Ustalam, że od 25 marca 2020 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Parczewie informowanie rodziców/ uczniów o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach odbywa się za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Po konsultacjach z nauczycielami ustalam sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów. Na czas trwania edukacji na odległość dopuszcza się ocenianie przysłanych do nauczyciela w formie elektronicznej prac domowych, kart pracy, zdjęć wytworów uczniów, prezentacji multimedialnych, nagrań, testów i sprawdzianów własnych nauczyciela lub pozyskanych za pomocą platform edukacyjnych i generatorów. Uzyskane oceny zostają wpisane do dziennika elektronicznego z dopiskiem „ez”. Skala ocen pozostaje bez zmian.

Jarosław Pastor

Szanowni Państwo
25 marca 2020 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemy oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W celu ujednolicenia działań od dnia 25 marca 2020, ustalam następujące zasady kształcenia na odległość obowiązujące w Szkole Podstawowej Nr 1 w Parczewie:
1. Podstawową platformą kształcenia na odległość jest dziennik elektroniczny.
2. Zajęcia realizowane będą zgodnie z planem i programem nauczania, obowiązującym przed 12 marca 2020r.
3. W zakładce dziennika elektronicznego „Zadania domowe” w godzinach 8.30-14.00 uczniowie /rodzice otrzymają informacje dotyczące tematu lekcji, treści nauczania, czynności i zadań do wykonania. (Ewentualne załączniki przekazywane mogą być przez stronę internetową szkoły)
4. Zdalne nauczanie odbywać się będzie w oparciu o programy i podręczniki funkcjonujące do 12 marca 2020r.
5. Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania w kształceniu na odległość z materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, materiałów prezentowanych w programach telewizji i radiofonii.

Jarosław Pastor

Drodzy rodzice
Od poniedziałku zmieniamy system pracy szkoły ze stacjonarnego na zdalne nauczanie. Jest to dla szkoły i dla Państwa sytuacja nowa. Wszyscy musimy się jej „nauczyć”. Postaramy się wprowadzić rozkład pracy w tygodniu. Nie będzie to typowy plan lekcji a jedynie przedmioty do kontaktu w dany dzień. Najprawdopodobniej będzie on podlegał zmianom i modyfikacji. Większość informacji będzie przekazywana uczniom za pomocą dziennika elektronicznego i strony internetowej szkoły. Część nauczycieli komunikuje się przy pomocy innych komunikatorów. Proszę państwa o cierpliwość i wyrozumiałość

Jarosław Pastor

1/ Szanowni rodzice, w związku ze zmianą systemu nauczania proszę o przygotowanie w domu dla dziecka/ucznia miesca do zdalnej nauki: stanowisko pracy, urządzenie do komunikacji za pomocą internetu.
2/ Na stronie https://tech.wp.pl/przygotowanie-do-egzaminu-osmoklasisty-online-z-wp-pilotem-6490281372870785a umieszczone są informacje dotyczące przygotowania uczniów klas 8 do egzaminu.

Jarosław Pastor

Informujemy, że od poniedziałku, 16 marca, do środy, 25 marca, codziennie na stronie www Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie będą publikowane zadania powtórkowe dla uczniów klasy VIII. Więcej informacji pod linkiem:

http://www.oke.krakow.pl/inf/article.php?story=20200316100021274

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego w okresie stanu zagrożenia epidemicznego

W związku z prowadzoną rekrutacją do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Parczewie, prosimy rodziców o telefoniczne lub mailowe (zeskanowany wniosek) zgłaszanie dzieci do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021.

Dokumenty papierowe będą przyjmowane w terminie późniejszym.  

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z załącznikami do pobrania w zakładce „Dla rodzica”.

Kontakt ze szkołą:

- telefoniczny 83 355-12-39

- mailowy: sekretariat@sp1parczew.pl

Wolontariat
<< poprzedni  następny >>

Tłusty Czwartek ze SKW

Opublikowano 26-02-2020::Admin

W nawiązaniu do polskiej tradycji Tłustego Czwartku, Szkolny Klub Wolontariatu zorganizował kiermasz pączków i faworków. Słodkie wypieki znalazły wielu zwolenników. Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na działalność wolontariatu i cele charytatywne.

Komentarze 0

Apel SKW

Opublikowano 10-02-2020::Admin

6 lutego młodzież ze SKW pod opieką p. A . Kamińskiej i p. Moniki Gliniewicz zaprezentowała społeczności szkolnej przygotowany przez siebie apel. Przekazywane treści nawiązywały do głównych idei wolontariatu: pomocy, życzliwości dla drugiego człowieka, empatii i tolerancji.

Komentarze 0

Kartka pełna życzeń

Opublikowano 20-12-2019::Admin

Dzieci ze Szkolnego Klubu Wolontariatu  kolejny raz własnoręcznie wykonywały urodzinowe i świąteczne kartki dla chorych dzieci. Poświęcony czas i włożone serce zaowocowały falą ciepłych i serdecznych życzeń.

Komentarze 0

Zbiórka karmy

Opublikowano 27-11-2019::Admin

Świetlica szkolna w dniach 14.10.2019 - 14.11.2019 prowadziła akcję zbiórki karmy dla zwierząt przebywających w schronisku. Do tych działań dołączył Szkolny Klub Wolontariatu. Razem udało się zebrać 130 kg karmy, która zostanie przekazana do schroniska w Radzyniu Podlaskim.

Komentarze 0

Kiermasz Rogalików

Opublikowano 13-11-2019::Admin

7 listopada szkolny wolontariat zorganizował w naszej szkole kiermasz świętomarcińskich rogalików. Dzieci wraz z opiekunami przygotowały w domach pyszne wypieki. Chętnych do zakupu było bardzo dużo. Dochód ze sprzedaży został przeznaczony na zakup karmy dla zwierząt w schronisku w Białej Podlasce. Akcja wolontariatu połączona została ze zbiórką karmy prowadzoną przez naszą szkolną świetlicę.

 

Komentarze 0

Pamiętamy...

Opublikowano 13-11-2019::Admin

22 października szkolny wolontariat porządkował groby polskich bohaterów narodowych i ludzi zasłużonych dla naszej szkoły. Wspólna praca została połączona z modlitwą za zmarłych. Akcja została zakończonazapaleniem zniczy.

 

Komentarze 0

Adopcja Szkoły w Afryce

Opublikowano 10-06-2019::Dorota Sielska

Republika Środkowej Afryki to jeden z najbiedniejszych krajów świata. Od lat nękany wojnami domowymi, fatalną sytuacją gospodarczą i polityczną a także brakiem infrastruktury. To wszystko spowodowało, że 45 % społeczeństwa nie potrafi pisać ani czytać. W Ngaoundaye, niewielkim mieście na terytorium RŚA polska misjonarka s. Anna Jachimek walczy z analfabetyzmem prowadząć szkołę dla miejscowych dzieci. W szkole niestety brakuje niemal wszystkiego. Nasza Szkoła wychodząc na przeciw potrzebom społeczności w Ngaoundaye stała się członkiem Klubu Adopcyjnego. Dzięki zaangażowaniu naszych Wolontariuszy w zbiórkę makulatury, możemy zebrane w niej środki przekazać na rzecz szkoły w Afryce.

Komentarze 0

,,Kilometry Dobra"

Opublikowano 27-05-2019::Dorota Sielska

Organizatorem akcji ,,Kilometry Dobra” było Caritas Diecezji Siedleckiej. Jej głównym celem było uzbieranie środków na remont budynku w Milanowie, w którym znajdzie swoją siedzibę Centrum Aktywności dla osób niepełnosprawnych i seniorów z naszego terenu. Szkolny Klub Wolontariatu także włączył się w tą akcję, organizując na terenie szkoły zbiórkę według własnego pomysłu. W specjalnie przygotowanych miejscach można było za wrzucony pieniążek otrzymać słodki poczęstunek, zakładkę do książki, kolorową naklejkę, pomalować buzię lub wykonać fantazyjną fryzurę. Dzięki zaangażowaniu Wolontariuszy i całej społeczności szkolnej uzbieraliśmy całkiem sporą kwotę, która wkrótce zasili konto Caritasu. Dodatkowym wsparciem naszej akcji była licytacja Koszyka Dobra pełnego łakoci i upominków przygotowanych przez członków Szkolnego Wolontariatu. Z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w licytacji a w szczególności Pani Iwonie Nowickiej, która stała się ostateczną zwyciężczynią.

 

Komentarze 0

Kartka z sercem

Opublikowano 08-03-2019::Dorota Sielska

Szkolny Klub Wolontariatu bardzo chętnie włącza się w akcje na rzecz chorych dzieci. Jedną z form wsparcia jest wysłanie własnoręcznie robionej kartki z okazji urodzin. W obecnym roku szkolnym mieliśmy już dwukrotnie okazję, aby wywołać uśmiech na twarzy małych Jubilatów. Kartki wykonane przez Wolontariuszy zawsze przygotowywane są z ogromną starannością, gdzie wkładane jest całe jego serce.

Komentarze 0

Udział w biegach

Opublikowano 08-03-2019::Dorota Sielska

W minioną niedzielę 3 marca na terenie miasta odbył się kolejny bieg uliczny,, Wilczym Tropem – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Wzięli w nim udział także uczniowie naszej szkoły, zarówno jako uczestnicy biegu jak również wolontariusze. Nasza młodzież nie tylko pomogła w przygotowaniu ponad 300 pakietów startowych, ale także dopingowała biegnących na trasie i wręczyła pamiątkowe medale wszystkim jego uczestnikom.

Zapraszamy do galeriismile.gif

Komentarze 0

<< poprzedni  następny >>