kuuuuukuuuuuuuuuuu dddddddddddddd ffffffffff
To jest is an example of a HTML caption with a link.

Ocenianie
Drodzy Państwo
Ustalam, że od 25 marca 2020 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Parczewie informowanie rodziców/ uczniów o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach odbywa się za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Po konsultacjach z nauczycielami ustalam sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów. Na czas trwania edukacji na odległość dopuszcza się ocenianie przysłanych do nauczyciela w formie elektronicznej prac domowych, kart pracy, zdjęć wytworów uczniów, prezentacji multimedialnych, nagrań, testów i sprawdzianów własnych nauczyciela lub pozyskanych za pomocą platform edukacyjnych i generatorów. Uzyskane oceny zostają wpisane do dziennika elektronicznego z dopiskiem „ez”. Skala ocen pozostaje bez zmian.

Jarosław Pastor

Szanowni Państwo
25 marca 2020 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemy oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W celu ujednolicenia działań od dnia 25 marca 2020, ustalam następujące zasady kształcenia na odległość obowiązujące w Szkole Podstawowej Nr 1 w Parczewie:
1. Podstawową platformą kształcenia na odległość jest dziennik elektroniczny.
2. Zajęcia realizowane będą zgodnie z planem i programem nauczania, obowiązującym przed 12 marca 2020r.
3. W zakładce dziennika elektronicznego „Zadania domowe” w godzinach 8.30-14.00 uczniowie /rodzice otrzymają informacje dotyczące tematu lekcji, treści nauczania, czynności i zadań do wykonania. (Ewentualne załączniki przekazywane mogą być przez stronę internetową szkoły)
4. Zdalne nauczanie odbywać się będzie w oparciu o programy i podręczniki funkcjonujące do 12 marca 2020r.
5. Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania w kształceniu na odległość z materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, materiałów prezentowanych w programach telewizji i radiofonii.

Jarosław Pastor

Drodzy rodzice
Od poniedziałku zmieniamy system pracy szkoły ze stacjonarnego na zdalne nauczanie. Jest to dla szkoły i dla Państwa sytuacja nowa. Wszyscy musimy się jej „nauczyć”. Postaramy się wprowadzić rozkład pracy w tygodniu. Nie będzie to typowy plan lekcji a jedynie przedmioty do kontaktu w dany dzień. Najprawdopodobniej będzie on podlegał zmianom i modyfikacji. Większość informacji będzie przekazywana uczniom za pomocą dziennika elektronicznego i strony internetowej szkoły. Część nauczycieli komunikuje się przy pomocy innych komunikatorów. Proszę państwa o cierpliwość i wyrozumiałość

Jarosław Pastor

1/ Szanowni rodzice, w związku ze zmianą systemu nauczania proszę o przygotowanie w domu dla dziecka/ucznia miesca do zdalnej nauki: stanowisko pracy, urządzenie do komunikacji za pomocą internetu.
2/ Na stronie https://tech.wp.pl/przygotowanie-do-egzaminu-osmoklasisty-online-z-wp-pilotem-6490281372870785a umieszczone są informacje dotyczące przygotowania uczniów klas 8 do egzaminu.

Jarosław Pastor

Informujemy, że od poniedziałku, 16 marca, do środy, 25 marca, codziennie na stronie www Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie będą publikowane zadania powtórkowe dla uczniów klasy VIII. Więcej informacji pod linkiem:

http://www.oke.krakow.pl/inf/article.php?story=20200316100021274

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego w okresie stanu zagrożenia epidemicznego

W związku z prowadzoną rekrutacją do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Parczewie, prosimy rodziców o telefoniczne lub mailowe (zeskanowany wniosek) zgłaszanie dzieci do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021.

Dokumenty papierowe będą przyjmowane w terminie późniejszym.  

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z załącznikami do pobrania w zakładce „Dla rodzica”.

Kontakt ze szkołą:

- telefoniczny 83 355-12-39

- mailowy: sekretariat@sp1parczew.pl

Wolne i Otwarte Oprogramowanie

Pakiet biurowy, niemal jak "jedyny słuszny"

Opublikowano 19-09-2017::Admin

W szkole, w pracy, w domu używamy programów biurowych. Jedynym "słusznym", jednocześnie najbardziej popularnym jest pakiet biurowy firmy z Redmond (USA) - MS Office. Jednak istnieją na szczęście alternatywy i to w dodatku darmowe. Mozna oczywiście skorzystać z darmowego Libre Office, jednak wygląd i obsługa dokumentów *.docx, *.xlsx lub *.pptx odstrasza większość użytkowników.

Jest jeszcze jeden pakiet biurowy, składający sie z edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego i edytora prezentacji multimedialnych o nazwie WPS Office. Aplikacje do złudzenia przypominają płatnego office'a. Obsługa dokumentów MS Office jest niemal idealna. Jedyną uciążliwością jest wyświetlające się na starcie aplikacji okienko reklamowe, które można wyłączyć po 5 sekundach.

Pakiet w polskiej wersji językowej można pobrać ze strony www.wps.com (wps-community.org dla linuxa).

Komentarze 0

System operacyjny za darmo

Opublikowano 07-04-2017::Admin

Pierwszy artykuł rozpocznę od tego, że ta podstrona naszej witryny WWW będzie traktowała o tzw. darmowym oprogramowaniu, które z powodzeniem możemy wykorzystywać w domu, w pracy oraz w szkole. Co pewien czas postaram się opisać ciekawe, moim zdaniem, programy komputerowe, które mogą z powodzeniem zastąpić wszechobecnego Windowsa i inne płatne aplikacje. Zacznę oczywiście od podstaw, czyli oprogramowania zwanego systemem operacyjnym. A jeśli WIOO (Wolne i Otwarte Oprogramowanie) to oczywiście Linux. System operacyjny rozwijany jako darmowa alternatywa dla MS Windows, zdobywa coraz większe uznanie wśród użytkowników domowych. Dystrybucji Linuxa jest bardzo dużo, więc jest w czym wybierać. Począwszy od Red Hat, Debian, Fedora, Mint czy Arch, kończąc na nowych, których nazw jeszcze nie znam smile.gif Dla osób zaczynających przygodę z Linuxem polecam dystrybucję Linux Mint www.linuxmint.com , której instalacja i obsługa jest bardzo prosta.

Komentarze 0