kuuuuukuuuuuuuuuuu dddddddddddddd ffffffffff
To jest is an example of a HTML caption with a link.

Ocenianie
Drodzy Państwo
Ustalam, że od 25 marca 2020 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Parczewie informowanie rodziców/ uczniów o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach odbywa się za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Po konsultacjach z nauczycielami ustalam sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów. Na czas trwania edukacji na odległość dopuszcza się ocenianie przysłanych do nauczyciela w formie elektronicznej prac domowych, kart pracy, zdjęć wytworów uczniów, prezentacji multimedialnych, nagrań, testów i sprawdzianów własnych nauczyciela lub pozyskanych za pomocą platform edukacyjnych i generatorów. Uzyskane oceny zostają wpisane do dziennika elektronicznego z dopiskiem „ez”. Skala ocen pozostaje bez zmian.

Jarosław Pastor

Szanowni Państwo
25 marca 2020 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemy oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W celu ujednolicenia działań od dnia 25 marca 2020, ustalam następujące zasady kształcenia na odległość obowiązujące w Szkole Podstawowej Nr 1 w Parczewie:
1. Podstawową platformą kształcenia na odległość jest dziennik elektroniczny.
2. Zajęcia realizowane będą zgodnie z planem i programem nauczania, obowiązującym przed 12 marca 2020r.
3. W zakładce dziennika elektronicznego „Zadania domowe” w godzinach 8.30-14.00 uczniowie /rodzice otrzymają informacje dotyczące tematu lekcji, treści nauczania, czynności i zadań do wykonania. (Ewentualne załączniki przekazywane mogą być przez stronę internetową szkoły)
4. Zdalne nauczanie odbywać się będzie w oparciu o programy i podręczniki funkcjonujące do 12 marca 2020r.
5. Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania w kształceniu na odległość z materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, materiałów prezentowanych w programach telewizji i radiofonii.

Jarosław Pastor

Drodzy rodzice
Od poniedziałku zmieniamy system pracy szkoły ze stacjonarnego na zdalne nauczanie. Jest to dla szkoły i dla Państwa sytuacja nowa. Wszyscy musimy się jej „nauczyć”. Postaramy się wprowadzić rozkład pracy w tygodniu. Nie będzie to typowy plan lekcji a jedynie przedmioty do kontaktu w dany dzień. Najprawdopodobniej będzie on podlegał zmianom i modyfikacji. Większość informacji będzie przekazywana uczniom za pomocą dziennika elektronicznego i strony internetowej szkoły. Część nauczycieli komunikuje się przy pomocy innych komunikatorów. Proszę państwa o cierpliwość i wyrozumiałość

Jarosław Pastor

1/ Szanowni rodzice, w związku ze zmianą systemu nauczania proszę o przygotowanie w domu dla dziecka/ucznia miesca do zdalnej nauki: stanowisko pracy, urządzenie do komunikacji za pomocą internetu.
2/ Na stronie https://tech.wp.pl/przygotowanie-do-egzaminu-osmoklasisty-online-z-wp-pilotem-6490281372870785a umieszczone są informacje dotyczące przygotowania uczniów klas 8 do egzaminu.

Jarosław Pastor

Informujemy, że od poniedziałku, 16 marca, do środy, 25 marca, codziennie na stronie www Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie będą publikowane zadania powtórkowe dla uczniów klasy VIII. Więcej informacji pod linkiem:

http://www.oke.krakow.pl/inf/article.php?story=20200316100021274

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego w okresie stanu zagrożenia epidemicznego

W związku z prowadzoną rekrutacją do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Parczewie, prosimy rodziców o telefoniczne lub mailowe (zeskanowany wniosek) zgłaszanie dzieci do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021.

Dokumenty papierowe będą przyjmowane w terminie późniejszym.  

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z załącznikami do pobrania w zakładce „Dla rodzica”.

Kontakt ze szkołą:

- telefoniczny 83 355-12-39

- mailowy: sekretariat@sp1parczew.pl

Świetlica szkolna

OGÓLNOPOLSKA AKCJA "UCZNIOWIE ZWIERZAKOM, SZKOŁY ZWIERZAKOM"

Opublikowano 11-05-2017::Admin

W lutym i marcu w ramach projektu "KOPYCIAKI" odbyła się w naszej szkole kwesta - zbiórka pieniędzy dla starych i schorowanych koni będących pod opieką Fundacji Centaurus, a przebywających w azylu dla koni pod Legnicą.
Akcja „Kopyciaki” to budowanie sieci szkół i placówek oświatowych zaangażowanych w codzienne niesienie pomocy zwierzętom niechcianym, bezdomnym, szukającym ludzkiej miłości.
Fundacja Centaurus działa w imieniu zwierząt od 2006 roku. Jest międzynarodową organizacją, która koncentruje swoje działania i projekty wkoło dobroczynności wobec zwierząt w wielu aspektach.
Podczas akcji nasi uczniowie wykazali się dobrym sercem i zaangażowaniem. Celem udziału w projekcie, do którego przystąpiła nasza szkoła było uwrażliwienie dzieci na problemy i potrzeby zwierząt. Zebrane fundusze zostały przekazane na konto fundacji Centaurus. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestniczącym w naszej akcji za wsparcie i dobroduszność.


Organizatorzy:
świetlica szkolna
Szkolne Koło LOP 

Komentarze 0

Konkurs Extra Stołówki

Opublikowano 09-03-2017::Joanna Haczuk

Zachęcamy do głosowania na naszą stołówkę szkolną w konkursie Extra Stołówki na stronie www.http://www.extrastolowki.pl/#glosuj Dzięki Waszym głosom nasza "jedynkowa" stołówka ma szansę otrzymania remotu gratis! Do głosowania potrzebny jest (aktywny) adres e-mail. Można głosować z wielu kont e-mail. Aby głos został zliczony trzeba potwierdzić go "klikając" na link weryfikacyjny przesłany na podany wcześniej adres e-mail.

Komentarze 0

Kiermasz kartek świątecznych

Opublikowano 06-12-2016::Joanna Haczuk

Świę™ta Boźego Narodzenia to czas magicznych spotkań w gronie rodziny, obdarowywania najbliźszych prezentami, ale takźe czas składania sobie wzajemnych źyczeń„. Tradycją ś›wią…t jest wysył‚anie źyczeń„ na kartkach świą…tecznych. Od kilku lat ś›wietlica szkolna wykonuje rę™cznie kartki ś›wią…teczne i organizuje kiermasz. W tym roku szkolnym kiermasz rozpoczął‚ się™ 6 grudnia. Pozyskane ś›rodki pienięźne przeznaczone zostaną… na potrzeby ś›wietlicy.

                                                 
Wychowawcy ś›wietlicy

---
---
---

Komentarze 0

XIV Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

Opublikowano 07-05-2014::Admin
30 kwietnia 2014 r. w Gminnym Osrodku Kultury w Milanowie odbył się XIV Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej. Celem imprezy była promocja polskiej piosenki, popularyzacja śpiewania, wymiana pomysłów i doświadczeń wykonawców i nauczycieli. Każdy piosenkarz przygotował dwa utwory, w tym jeden DISCO POLO. Naszą szkołę reprezentowały 4 wokalistki i jeden zespół - Czadowe Trio.
W kategorii wokaliści zajęliśmy:
 
I miejsce - Julia Dokudowiec kl. VIc (op. Małgorzata Kopińska, Izabela Filipek)
II miejsce - Marcelina Makówka kl. IIIa (op. Ewa Kaczmarska)
wyróżnienie - Aleksandra Jeśkiewicz i Patrycja Świć kl. VIc (op. Małgorzata Kopińska, Izabela Filipek).
 
W kategorii zespół:
 
II miejsce - Czadowe Trio (op. Ewa Kaczmarska)
 
Małgorzata Kopińska

Komentarze 0

Kartki i ozdoby świąteczne ...

Opublikowano 17-12-2013::Admin

Święto Bożego Narodzenia to czas magiczny pełen radości i rodzinnego ciepła. Jest to też czas szczególnych przygotowań.

Jak co roku na zajęciach świetlicowych wykonujemy kartki świąteczne i ozdoby choinkowe. Część z nich sprzedajemy na kiermaszu świątecznym a dochód przeznaczymy na cele świetlicy. Corocznie wykonujemy też kartki świąteczne, które wysyłane są do instytucji współpracujących ze szkołą.

Zapraszamy do GALERII.

M. Kopińska

Komentarze 0

Elektroodpowiedzialni - dbamy o czystość naszej Planety

Opublikowano 19-11-2013::Admin

Dbałość o czystość naszej Planety to teraz najważniejsza sprawa wszystkich jej mieszkańców.
Wszyscy powinniśmy dbać o nasze otoczenie, w tym celu wychowankowie świetlicy wzięli czynny udział w warsztatach przeprowadzonych przez ....... pod hasłem "Elektroodpowiedzialni".
Wykonali też wystawę prac wykonanych z surowców wtórnych, aby pokazać rodzicom, kolegom i koleżankom jak wielokrotnie możemy wykorzystać większość materiałów.

M. Kopińska

Komentarze 0

Program profilaktyczny "Trzymaj formę"

Opublikowano 14-11-2013::Admin

W ramach programu profilaktycznego "Trzymaj formę" uczniowie uczestniczyli w zajęciach promujących higienę osobistą, ucząc się konieczności wykonywania podstawowych, codziennych czynności higienicznych.

M. Kopińska

Komentarze 0

Konkurs "Mój las"

Opublikowano 10-11-2013::Admin

Wychowankowie świetlicy uczestniczą również w zajęciach koła LOP. Na zajęciach koła powstają prace o tematyce przyrodniczej, które wykorzystujemy do dekoracji świetlicy.

Wzieliśmy również udział w konkursie wojewódzkim pt. "Mój las" - uczniowie samodzielnie wykonalialbumy w oparciu o obserwację zwierząt i roślin widywanych w odwiedzanych przez nich lasach.

Czekamy na ogłoszenie wyników.

M. Kopińska

Komentarze 0