kuuuuukuuuuuuuuuuu dddddddddddddd ffffffffff
To jest is an example of a HTML caption with a link.
Dla rodzica
<< poprzedni  następny >>

OGŁOSZENIE

Opublikowano 11-04-2019::Jacek Jerzy Piętowski

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Parczewie zaprasza uczniów klas ósmych na spotkanie informacyjne dotyczące egzaminu na zakończenie szkoły podstawowej,
które odbędzie się
w piątek 12 kwietnia 2019 r. o godzinie 10.00

Komentarze 0

Rekrutacja do klasy pierwszej

Opublikowano 31-03-2019::Admin

Dokumenty wymagane przy zapisaniu dziecka do klasy pierwszej:

- zgłoszenie dla dzieci zamieszkałych w obwodzie SP 1 Parczew,

- wniosek dla dzieci zamieszkałych poza obwodem SP1 Parczew.

W chwili składania wniosku lub zgłoszenia w sekretariacie szkoły rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są do przedstawienia dokumentów poświadczających poprawność wpisanych danych tj: dowód osobisty, odpis aktu urodzenia.

DRUKI ZGŁOSZEŃ I WNIOSKÓW DOSTĘPNE SĄ DO POBRANIA W SEKRETARIACIE SZKOŁY ORAZ ZE STRONY INTERNETOWEJ: www.sp1parczew.pl


 

Pliki do pobrania:

..........................................................................................................................................

Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020

...

Zgłoszenie dziecka do szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020

...

Monitoring - klauzula informacyjna

...

Rozpowszechnianie wizerunku - klauzula zgody

...

Komentarze 0

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego 2018/2019

Opublikowano 05-03-2019::Admin

Dokumenty wymagane przy zapisaniu dziecka do oddziału przedszkolnego:
   - wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego,
   - oświadczenia, zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające kryteria przyjęć wymienione w pkt. 2  wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego.
    
W chwili składania wniosku w sekretariacie szkoły rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są do przedstawienia dokumentów poświadczających poprawność wpisanych danych: dowód osobisty, odpis aktu urodzenia.


DRUKI WNIOSKÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ DOSTĘPNE SĄ DO POBRANIA W SEKRETARIACIE SZKOŁY ORAZ ZE STRONY INTERNETOWEJ: www.sp1parczew.pl
 

Komentarze 0

Wpłaty na Radę Rodziców

Opublikowano 23-01-2019::Admin

Wpłaty na Radę Rodziców

w roku szkolnym 2018/2019 wynoszą:

 

- 30 zł. – za pierwsze dziecko,

- 20 zł. –za drugie i trzecie dziecko w rodzinie uczące się w tej samej szkole,

- od czwartego dziecka – zwolnione ze składki.

Wpłat można dokonywać gotówką w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto bankowe:

09 8042 0006 0000 0198 2000 0010 

 

Komentarze 0

Harmonogram spotkań z rodzicami 2018/2019

Opublikowano 06-10-2018::Admin

Dla rodziców do pobrania:

Pliki do pobrania:

..........................................................................................................................................

Harmonogram spotkań z rodzicami 2018-2019 - (plik PDF)

Komentarze 0

Harmonogram dowożenia od 18.09.2018 r.

Opublikowano 18-09-2018::Admin

Dla rodziców do pobrania:

Pliki do pobrania:

.....................................................................................................

Harmonogram dowożenia - (plik PDF)

Komentarze 0

Podręczniki 2018-2019

Opublikowano 28-08-2018::Admin

Dla rodziców do pobrania:

Pliki do pobrania:

.....................................................................................................

Podręczniki 2018-2019 - (plik PDF)

Komentarze 0

Ogłoszenie dla rodziców klas sportowych

Opublikowano 21-08-2018::Admin

Pliki do pobrania:

.......................................................................................................................

Ogłoszenie dla rodziców klas sportowych

Komentarze 0

Wykaz podręczników i ćwiczeń nieobjętych dotacją podręcznikową

Opublikowano 02-07-2018::Admin

Pliki do pobrania:

.......................................................................................................................

Wykaz podręczników i ćwiczeń nieobjętych dotacją podręcznikową

Komentarze 0

Legitymacje szkolne

Opublikowano 04-06-2018::Admin

Ogłoszenie

Uczniowie zainteresowani wyrobieniem lub podbiciem legitymacji szkolnej

proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu.

Szkoła wydawać będzie w/w dokumenty 

do dnia 27 czerwca 2018 r. 

W okresie wakacyjnym (czas urlopów) 

legitymacje szkolne nie będą wyrabiane.

 

Komentarze 0

<< poprzedni  następny >>