kuuuuukuuuuuuuuuuu dddddddddddddd ffffffffff
To jest is an example of a HTML caption with a link.

Ocenianie
Drodzy Państwo
Ustalam, że od 25 marca 2020 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Parczewie informowanie rodziców/ uczniów o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach odbywa się za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Po konsultacjach z nauczycielami ustalam sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów. Na czas trwania edukacji na odległość dopuszcza się ocenianie przysłanych do nauczyciela w formie elektronicznej prac domowych, kart pracy, zdjęć wytworów uczniów, prezentacji multimedialnych, nagrań, testów i sprawdzianów własnych nauczyciela lub pozyskanych za pomocą platform edukacyjnych i generatorów. Uzyskane oceny zostają wpisane do dziennika elektronicznego z dopiskiem „ez”. Skala ocen pozostaje bez zmian.

Jarosław Pastor

Szanowni Państwo
25 marca 2020 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemy oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W celu ujednolicenia działań od dnia 25 marca 2020, ustalam następujące zasady kształcenia na odległość obowiązujące w Szkole Podstawowej Nr 1 w Parczewie:
1. Podstawową platformą kształcenia na odległość jest dziennik elektroniczny.
2. Zajęcia realizowane będą zgodnie z planem i programem nauczania, obowiązującym przed 12 marca 2020r.
3. W zakładce dziennika elektronicznego „Zadania domowe” w godzinach 8.30-14.00 uczniowie /rodzice otrzymają informacje dotyczące tematu lekcji, treści nauczania, czynności i zadań do wykonania. (Ewentualne załączniki przekazywane mogą być przez stronę internetową szkoły)
4. Zdalne nauczanie odbywać się będzie w oparciu o programy i podręczniki funkcjonujące do 12 marca 2020r.
5. Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania w kształceniu na odległość z materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, materiałów prezentowanych w programach telewizji i radiofonii.

Jarosław Pastor

Drodzy rodzice
Od poniedziałku zmieniamy system pracy szkoły ze stacjonarnego na zdalne nauczanie. Jest to dla szkoły i dla Państwa sytuacja nowa. Wszyscy musimy się jej „nauczyć”. Postaramy się wprowadzić rozkład pracy w tygodniu. Nie będzie to typowy plan lekcji a jedynie przedmioty do kontaktu w dany dzień. Najprawdopodobniej będzie on podlegał zmianom i modyfikacji. Większość informacji będzie przekazywana uczniom za pomocą dziennika elektronicznego i strony internetowej szkoły. Część nauczycieli komunikuje się przy pomocy innych komunikatorów. Proszę państwa o cierpliwość i wyrozumiałość

Jarosław Pastor

1/ Szanowni rodzice, w związku ze zmianą systemu nauczania proszę o przygotowanie w domu dla dziecka/ucznia miesca do zdalnej nauki: stanowisko pracy, urządzenie do komunikacji za pomocą internetu.
2/ Na stronie https://tech.wp.pl/przygotowanie-do-egzaminu-osmoklasisty-online-z-wp-pilotem-6490281372870785a umieszczone są informacje dotyczące przygotowania uczniów klas 8 do egzaminu.

Jarosław Pastor

Informujemy, że od poniedziałku, 16 marca, do środy, 25 marca, codziennie na stronie www Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie będą publikowane zadania powtórkowe dla uczniów klasy VIII. Więcej informacji pod linkiem:

http://www.oke.krakow.pl/inf/article.php?story=20200316100021274

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego w okresie stanu zagrożenia epidemicznego

W związku z prowadzoną rekrutacją do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Parczewie, prosimy rodziców o telefoniczne lub mailowe (zeskanowany wniosek) zgłaszanie dzieci do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021.

Dokumenty papierowe będą przyjmowane w terminie późniejszym.  

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z załącznikami do pobrania w zakładce „Dla rodzica”.

Kontakt ze szkołą:

- telefoniczny 83 355-12-39

- mailowy: sekretariat@sp1parczew.pl

Robotyka

Ranger ... ciąg dalszy zmagań z robotyką smile.gif

Opublikowano 03-12-2018::Admin

Nasi szkolni programiści zainstalowali i uruchomili w Rangerze serwomechanizm z chwytakiem, dzięki któremu nasz robot potrafi przenosić lekkie przedmioty. Na poniższym filmie możecie zaobserwować, jak Ranger zmienia się w  .... śrubokrętowego wojownika bigsmile.gif

Miłego oglądania!

Realizacja i montaż wideo: Kacper Bojko, kl. VIIa

Komentarze 0

Ranger w akcji! blink1.gif

Opublikowano 21-11-2018::Admin

Przedstawiamy filmik prezentujący (bardzo) podstawowe możliwości Rangera. Uczniowie z klas VI-VIII sukcesywnie, podczas zajęć rozwijających, zgłębiają wiedzę o możliwościach programowania i robotyki. Stworzyli program, dzięki któremu Ranger-em można sterować za pomocą klawiatury komputera oraz jego oświetleniem. Niebawem zaprezentujemy kolejne możliwości naszego robota. smile.gif

Realizacja i montaż wideo: Kacper Bojko, kl. VIIa

Komentarze 0

Photon i Ranger - nasze roboty

Opublikowano 20-06-2018::Admin

        Oto nasze roboty: Photon i Ranger. Photon jest urządzeniem gotowym do użytku od momentu wyjęcia z opakowania, natomiast roboty z serii mBot, jak nasz Ranger, wymagają złożenia z dostarczonych elemetów. Oczywiście Ranger został złożony, uruchomiony i przetestowany przez naszych uczniów.

Photon
Ranger
Ranger

Komentarze 0

Robotyka w SP1!

Opublikowano 16-06-2018::Admin

Do naszej szkoły zawitała robotyka! Zajęcia komputerowe oraz informatyka zostały wzbogacone o dodatkowe pomoce dydaktyczne, dzięki którym uczniowie mogą bardziej praktycznie wykorzystać wiedzę z zakresu programowania w szkole podstawowej, czyli roboty: Photon oraz mBot Ranger. Urządzenia można programować przy pomocy laptopa, tabletu lub smartfona.
Photon może być wykorzystywany do zajęć począwszy od "zerówki" kończąc na klasach szkoły średniej. Odpowiednio przygotowane scenariusze zajęć, z wykorzystaniem robota Photon, mozna wykorzystać na dowolnych zajęciach, nie tylko informatycznych.
Ranger to robot, z którym przygodę mogą rozpocząć uczniowie od czwartej klasy szkoły podstawowej wzwyż. Posiada bardzo duże możliwości oprogramowania oraz rozbudowy o dodatkowe elementy wyposażenia, np. czujniki, wyświetlacz, ramię chwytające, itp.

Komentarze 0