kuuuuukuuuuuuuuuuu dddddddddddddd ffffffffff
To jest is an example of a HTML caption with a link.
Rowerowa Jedynka

Pliki do pobrania:

..........................................................................................................................................

Regulamin rekrutacji - Rowerowa Jedynka

Deklaracja uczestnika - Rowerowa Jedynka

Harmonogram zajęć - Rowerowa Jedynka

Harmonogram wycieczek - Rowerowa Jedynka

Trasy wycieczek - Rowerowa Jedynka

Harmonogram zajęć podsumowujących - Rowerowa Jedynka


<< poprzedni  następny >>

Piknik podsumowujący - Rowerowa Jedynka

Komentarze 0

Zaproszenie

Komentarze 0

Rowerowa Jedynka - wycieczkiKomentarze 0

Rowerowa Jedynka - zajęcia stacjonarneKomentarze 0

Podziękowania

Komentarze 0

Rowerowa Jedynka - harmonogram zajęć podsumowujących

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć podsumowujących wycieczki zaplanowane w ramach projektu Rowerowa Jedynka.

Plik w formacie PDF do wglądu i pobrania z menu Rowerowa Jedynka -> Pliki do pobrania (u góry)

Komentarze 0

Rowerowa Jedynka - harmonogram i trasy wycieczek

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem oraz trasami wycieczek zaplanowanymi w ramach projektu Rowerowa Jedynka.

Plik w formacie PDF do wglądu i pobrania z menu Rowerowa Jedynka -> Pliki do pobrania (u góry)

Komentarze 0

Harmonogram zajęć projektu Rowerowa Jedynka

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć z zakresu obsługi roweru, podstaw Kodeksu Ruchu Drogowego i pierwszej pomocy przedlekarskiej, korzystania z mapy i kompasu.

Plik w formacie PDF do wglądu i pobrania z menu Rowerowa Jedynka -> Pliki do pobrania (u góry)

Komentarze 0

Rekrutacja - Rowerowa Jedynka

W wyniku posiedzenia, powołanej przez dyrektora szkoły p. Jarosława Pastora, Komisji Kwalifikacyjnej w składzie: p. Jacek Jerzy Piętowski, p. Krzysztof Niścioruk, p. Paweł Grelik, do udziału w dofinansowanym ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich projektu Rowerowa Jedynka, zakwalifikowano uczniów:

4A - 4B - 4C - 5A - 5B - 5C - 6A - 6B - 6C

Komentarze 0

Projekt "ROWEROWA JEDYNKA"

Rowerowa Jedynka
 

Projekt Rowerowa Jedynka będzie realizowany od marca do września 2017 w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Konkurs FIO 2017, Priorytet 2 Aktywne społeczeństwo, Działanie 5 Wspieranie aktywnych form integracji społecznej, Sfera pożytku publicznego 18 ) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, a jego wnioskodawcą był Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA, działający przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Parczewie. Adresatami projektu jest 150 uczniów SP1 Parczew, uczęszczających do klas 4 - 6.
Celem głównym Rowerowej Jedynki jest upowszechnienie turystyki rowerowej po Ziemi Parczewskiej z podkreśleniem rozwijania form aktywnego wypoczynku w harmonii ze środowiskiem przyrodniczym, popularyzacja wiedzy o wartościach przyrodniczych, historycznych i kulturowych Ziemi Parczewskiej, upowszechnienie korzystania z rowerów wśród dzieci.
Projekt przewiduje udział uczniów w zajęciach stacjonarnych, wycieczkach rowerowych, rodzinnym pikniku rowerowym oraz opracowaniu folderów z trasami rowerowymi.
Zajęcia stacjonarne obejmują 4 godziny zajęć dydaktycznych w tym 2 godziny zajęć przygotowawczych przed wycieczkami rowerowymi oraz 2 godziny zajęć po wycieczkach.
Celem zajęć przygotowawczych będzie:
przekazanie informacji dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego (przypomnienie podstawowych pojęć i zasad poruszania się rowerem po drogach publicznych, włączania się do ruchu, pierwszeństwa przejazdu przez skrzyżowania, przypomnienie znaków drogowych itp.),
przegląd sprawności rowerów (przegląd hamulców, dzwonków, świateł odblaskowych, stanu technicznego opon, ciśnienia powietrza w dętkach itp.),
zapoznanie z mapą turystyczno - krajoznawczą, znakami na mapie, obliczaniem odległości, orientowaniem mapy, odczytywaniem wskazań kompasu.
Na podstawie zrealizowanych wycieczek, uczestnicy projektu opracują godne polecenia trasy rowerowe, opiszą co ciekawego można na nich spotkać oraz wszelkie informacje przydatne dla rowerzystów. Trasy zostaną naniesione na mapy i wydane w ilości 1000 egzemplarzy. Wydrukowane mapy będą rozpowszechniane na terenie Parczewa i okolic, tj. zostaną przekazane do szkół, bibliotek oraz punktu informacji turystycznej. Otrzymają je również uczestnicy projektu.
Wycieczki rowerowe w zależności od wieku uczestników odbędą się na dystansie: ok. 20 - 25 km (uczeń klasy 4), 30 - 35 km (uczeń klasy 5), 50 - 55 km (uczeń klasy 6). Ponieważ istotną kwestią tego typu wycieczek jest bezpieczeństwo uczestników, dlatego wszyscy zostaną wyposażeni w kaski rowerowe i narzutki odblaskowe. Zostanie również zakupiona polisa ubezpieczeniowa (NNW).
W miesiącu wrześniu zorganizowany zostanie piknik rowerowy Dzień Roweru. Piknik będzie imprezą otwartą zarówno dzieci jak i dorosłych (rodziców, opiekunów) w czasie której odbędą się gry i zabawy rowerowe (nagrody dla najlepszych), znakowanie rowerów przez policjantów, wspólne grillowanie.
Opiekę nad uczestnikami projektu, sprawować będą na zasadach wolontariatu nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 1: p. Michał Kwiatek, p. Marcin Filipowicz, p. Krzysztof Niścioruk, p. Beata Cyranka, p. Dorota Matuszewska, p. Marcin Kułak, p. Małgorzata Samczuk, p. Paweł Grelik, p. Anna Lipska, p. Jarosław Pastor, p. Beata Bartnicka - Prokopiuk, p. Agnieszka Ślaska, p. Zofia Kaczmarek, p. Bożena Białacka. Koordynatorem będzie p. Jacek Piętowski, obsługą finansową zajmie się p. Katarzyna Maliszewska.
Nabór uczestników projektu Rowerowa Jedynka zostanie przeprowadzony w dniach 20.03.2017 - 24.03.2017. Deklaracje uczestnika należy składać w sekretariacie szkoły. Regulamin rekrutacji znajduje się na stronie internetowej szkoły i u koordynatora projektu.

Komentarze 0

<< poprzedni  następny >>