kuuuuukuuuuuuuuuuu dddddddddddddd ffffffffff
To jest is an example of a HTML caption with a link.
Zajęcia pozalekcyjne

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań prowadzonych

w Szkole Podstawowej Nr 1 w Parczewie

w roku szkolnym 2017/2018

L.p.

Nazwisko i imię

Nazwa prowadzonych zajęć pozalekcyjnych

Dzień tygodnia i godzina odbywania się zajęć pozalekcyjnych

1.

Bartnicka- Prokopiuk Beata

Praca z uczniem mającym problemy w nauce

Środa, godz. 8.00 – 8.45

2.

Białacka Bożena

Zajęcia z zakresu edukacji włączającej

Środa, godz. 12.55 – 13.40

3.

Cyranka Beata

Koło polonistyczne

Wtorek, godz. 13.45 – 14.30

4.

Domańska Alicja

Innowacja pedagogiczna „Edukacja przez szachy

w szkole”

Piątek, godz. 9.45 – 10.30

5.

Filipek Izabela

Zajęcia wyrównawcze w klasie II a

Czwartek, godz. 8.50 – 9.35

6.

Filipowicz Marcin

Zespół wokalny

Poniedziałek, godz. 16.15 – 17.00

7.

Gierlińska Ewa

Innowacja pedagogiczna „Rozwój aktywności twórczej uczniów kl. I – III” – klasa I b

Czwartek, godz. 9.45 – 10.30

8.

Grelik Paweł

Zajęcia sportowe kl. IV - VII

Poniedziałek, godz. 15.30 – 16.30

Czwartek, godz. 15.30 – 16.30

Zajęcia sportowe klas 0

Piątek, godz. 8.00 – 8.45

Zajęcia na basenie

Środa, godz. 16.00 – 17.00

9.

Chomicz Monika

Haczuk Joanna,

Nowicka Iwona

Zuchy i harcerze

Czwartek, godz. 15.15 – 17.00

10.

Kaczmarek Zofia

Praca z uczniem uzdolnionym humanistycznie

Wtorek, godz. 13.45 – 14.30

11.

Kaczmarska Ewa

Koło teatralne „Studio dzieciaków”

Piątek, godz. 15.00 -16.00

„Doświadczam, eksperymentuję, czyli poznaję świat”

Piątek, godz. 12.55 – 13.40

12.

Kopińska Małgorzata

Koło taneczne

Piątek, godz. 13.45 – 14.30

Koło plastyczne

Wtorek, godz. 12.55 – 13.40

13.

Kowalska Anna

Zajęcia dodatkowe

z matematyki – praca

z uczniem słabym

Piątek, godz. 14.25 – 15.20

14.

Kowalski Marek

Zajęcia na basenie

Środa, godz. 15.00 -17.00

Zajęcia sportowe

Piątek, godz. 14.30 – 16.00

15.

Kułak Marcin

Zajęcia wyrównawcze

z matematyki dla klasy V

Czwartek, godz. 13.45 – 14.30

Koło informatyczne

Piątek, godz. 13.45 – 14.30

16.

Kwiatek Michał

Zajęcia z uczniem zdolnym

Czwartek, godz. 8.00 – 8.45

17.

Lipska Anna

Koło przyrodnicze

Środa, godz. 13.45 – 14.30

Piątek, godz. 13.45.- 14.30

18.

Maksymiuk Ewa

Program innowacyjny – prozdrowotny – klasa III c

Piątek, godz. 11.50 – 12.35

19.

Matuszewska Dorota

Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się „Sprawny umysł”

Piątek, godz. 12.55 -13.40

20.

Niścioruk Krzysztof

Zajęcia z uczniem słabym

Piątek, godz. 13.45 – 14.30

21.

Sielska Dorota

Zajęcia rozwijające uzdolnienia ucznia

klas I- III

Piątek, godz. 11.50 – 12.35

Wolontariat szkolny

Czwartek, godz. 14.30 – 15.30

22.

Sobianek Anna

Zajęcia sportowe

Wtorek, godz. 13.45 – 14.30

23.

Szyprowska Danuta

Koło przyrodnicze

z elementami LOP i PCK

Piątek, godz. 13.45 – 14.30

24.

Ślaska Agnieszka

Koło zainteresowań z języka angielskiego dla uczniów klas V

Poniedziałek, godz. 12.55 – 13.40

25.

Turek Agnieszka

Dodatkowa godzina języka angielskiego w klasach I

I a – czwartek, godz. 8.50 – 9.35

I b – środa – godz. 8.50 – 9.35