kuuuuukuuuuuuuuuuu dddddddddddddd ffffffffff
To jest is an example of a HTML caption with a link.

Ocenianie
Drodzy Państwo
Ustalam, że od 25 marca 2020 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Parczewie informowanie rodziców/ uczniów o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach odbywa się za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Po konsultacjach z nauczycielami ustalam sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów. Na czas trwania edukacji na odległość dopuszcza się ocenianie przysłanych do nauczyciela w formie elektronicznej prac domowych, kart pracy, zdjęć wytworów uczniów, prezentacji multimedialnych, nagrań, testów i sprawdzianów własnych nauczyciela lub pozyskanych za pomocą platform edukacyjnych i generatorów. Uzyskane oceny zostają wpisane do dziennika elektronicznego z dopiskiem „ez”. Skala ocen pozostaje bez zmian.

Jarosław Pastor

Szanowni Państwo
25 marca 2020 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemy oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W celu ujednolicenia działań od dnia 25 marca 2020, ustalam następujące zasady kształcenia na odległość obowiązujące w Szkole Podstawowej Nr 1 w Parczewie:
1. Podstawową platformą kształcenia na odległość jest dziennik elektroniczny.
2. Zajęcia realizowane będą zgodnie z planem i programem nauczania, obowiązującym przed 12 marca 2020r.
3. W zakładce dziennika elektronicznego „Zadania domowe” w godzinach 8.30-14.00 uczniowie /rodzice otrzymają informacje dotyczące tematu lekcji, treści nauczania, czynności i zadań do wykonania. (Ewentualne załączniki przekazywane mogą być przez stronę internetową szkoły)
4. Zdalne nauczanie odbywać się będzie w oparciu o programy i podręczniki funkcjonujące do 12 marca 2020r.
5. Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania w kształceniu na odległość z materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, materiałów prezentowanych w programach telewizji i radiofonii.

Jarosław Pastor

Drodzy rodzice
Od poniedziałku zmieniamy system pracy szkoły ze stacjonarnego na zdalne nauczanie. Jest to dla szkoły i dla Państwa sytuacja nowa. Wszyscy musimy się jej „nauczyć”. Postaramy się wprowadzić rozkład pracy w tygodniu. Nie będzie to typowy plan lekcji a jedynie przedmioty do kontaktu w dany dzień. Najprawdopodobniej będzie on podlegał zmianom i modyfikacji. Większość informacji będzie przekazywana uczniom za pomocą dziennika elektronicznego i strony internetowej szkoły. Część nauczycieli komunikuje się przy pomocy innych komunikatorów. Proszę państwa o cierpliwość i wyrozumiałość

Jarosław Pastor

1/ Szanowni rodzice, w związku ze zmianą systemu nauczania proszę o przygotowanie w domu dla dziecka/ucznia miesca do zdalnej nauki: stanowisko pracy, urządzenie do komunikacji za pomocą internetu.
2/ Na stronie https://tech.wp.pl/przygotowanie-do-egzaminu-osmoklasisty-online-z-wp-pilotem-6490281372870785a umieszczone są informacje dotyczące przygotowania uczniów klas 8 do egzaminu.

Jarosław Pastor

Informujemy, że od poniedziałku, 16 marca, do środy, 25 marca, codziennie na stronie www Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie będą publikowane zadania powtórkowe dla uczniów klasy VIII. Więcej informacji pod linkiem:

http://www.oke.krakow.pl/inf/article.php?story=20200316100021274

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego w okresie stanu zagrożenia epidemicznego

W związku z prowadzoną rekrutacją do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Parczewie, prosimy rodziców o telefoniczne lub mailowe (zeskanowany wniosek) zgłaszanie dzieci do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021.

Dokumenty papierowe będą przyjmowane w terminie późniejszym.  

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z załącznikami do pobrania w zakładce „Dla rodzica”.

Kontakt ze szkołą:

- telefoniczny 83 355-12-39

- mailowy: sekretariat@sp1parczew.pl

Klasa 5
<< poprzedni  następny >>

Geografia - klasy 5, 6

Opublikowano 30-03-2020::Admin

 

 

 


Anna Lipska

Komentarze 0

Historia - klasy 4, 5

Opublikowano 30-03-2020::Admin

 

Pliki do pobrania:

..........................................................................................................................................

...

kl4 historia- Agnieszka Ślaska

Historia kl5 Sztuka średniowiecza

Historia 5 powtórzenie unit 5

...

 

 


Agnieszka Ślaska

Komentarze 0

Technika - klasa 5C

Opublikowano 27-03-2020::Admin

Temat:Zdrowie na talerzu.
Do przeczytania tekst na str.64 i 65.
Do zeszytu ćw.1 str.64 oraz 2 str.65.

Stanisława Szwaj

Komentarze 0

Plastyka - klasy 5

Opublikowano 26-03-2020::Admin

 

Pliki do pobrania:

..........................................................................................................................................

...

Plastyka klasa V 26.03.2020

...

 

 


Marcin Filipowicz

Komentarze 0

Informatyka - klasy 5

Opublikowano 26-03-2020::Admin

 

Pliki do pobrania:

..........................................................................................................................................

...

Gra SKARBY - instalacja

...

 

 


Jacek Jerzy Piętowski

Komentarze 0

Historia - klasy 4, 5

Opublikowano 26-03-2020::Admin

 

Pliki do pobrania:

..........................................................................................................................................

...

kl4 historia Bitwa Warszawska

Historia kl5 Sztuka średniowiecza

...

 

 


Agnieszka Ślaska

Komentarze 0

Geografia - klasy 5

Opublikowano 24-03-2020::Admin

Pliki do pobrania:

..........................................................................................................................................

...

KARTA PRACY Z GEOGRAFII - Klasa 5 Przez lądy i oceany.

...

Anna Lipska

Komentarze 0

Technika - klasy 4, 5, 6

Opublikowano 24-03-2020::Admin

Podaję link do pracy:
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje
Kl.4 Temat: Rodzaje znaków.
Kl.5 Temat: Pismo techniczne.
Kl.6 Temat: Rzuty prostokątne.

Stanisława Szwaj

Komentarze 0

Język polski - klasy 6A, 5B, 8A

Opublikowano 24-03-2020::Admin
6A

WITAM!

CZYTAMY LEKTURY!

Trening gramatyczny! Wykonajcie zadania powtórzeniowe, pracując na platformie https://epodreczniki.pl ,

wybieramy kolejno: szkoła podstawowa - język polski i wyszukujemy tematy:

- Związek główny w zdaniu - podmiot i orzeczenie.

- Imienne orzeczenia wychodzą z cienia!

- Bez kłopotu rozpoznasz typy podmiotów.

POWODZENIA! TRENUJCIE!

 
5B

WITAM!

CZYTAMY LEKTURY!

Dzisiaj poznajemy nowe części zdania. Wykonajcie zadania, pracując na platformie https://epodreczniki.pl ,

wybieramy kolejno: szkoła podstawowa - język polski i wyszukujemy tematy:

- Do pełna dopełniam - dopełnienie.

- O każdej okoliczności - okolicznik.

- Przydaje blasku rzeczownikowi - przydawka.

Do zeszytu zapisujemy tylko ćwiczenia z poleceniem: "zapisz w zeszycie".

POWODZENIA!

 

8A

WITAM!

CZYTAMY LEKTURY!

Pracujcie systematycznie, rozwiązując zadania OKE.

Zadnie dla sumiennych - utrwalcie wiadomości,

pracując na platformie https://epodreczniki.pl .

Wybieramy kolejno: szkoła podstawowa - język polski i wyszukujemy tematy:

- Polszczyzna niejedno ma imię.

- Zapożyczenia.

TRENUJCIE! POWODZENIA!

Ewa Howorus

Komentarze 0

Wychowanie fizyczne - klasy 4a,5a, 5b

Opublikowano 23-03-2020::Admin
 
Proszę o wykonanie ćwiczeń zawartych w przesłanym materiale. Czas realizacji do środy 25.03. godz 20.00. Komu uda się wykonać wszystkie ćwiczenia, proszę o informację zwrotną przez dziennik elektroniczny w formie: kl 5a Marek Nowak tak wykonałem wszystkie ćwiczenia bez zatrzymania filmu,(wykonałem z jedną, dwiema, trzema przerwami)

Mirosław Chmielarz

Komentarze 0

<< poprzedni  następny >>