kuuuuukuuuuuuuuuuu dddddddddddddd ffffffffff
To jest is an example of a HTML caption with a link.
Pedagog

"Nie ma takiego problemu,
którego nie dałoby się rozwiązać.
Niektóre z nich wymagają więcej czasu."

Uczniu, zwróć się do Pedagoga jeśli:
* Chcesz z kimś porozmawiać
* Czujesz się samotny i niezrozumiany przez innych
* Nie potrafisz się porozumieć z kolegami lub nauczycielami
* Masz trudności z nauką
* Masz problemy rodzinne i nie wiesz jak je rozwiązać

Szanowny Rodzicu, zwróć się do Pedagoga, gdy:
* Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
* Zauważasz u dziecka trudności w uczeniu się
* Niepokoi Cię zachowanie dziecka
* Twoja rodzina jest w trudnej sytuacji materialnej
* Masz jakiekolwiek pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić.


BEZPIECZNE FERIE

Opublikowano 08-02-2019::Dorota Matuszewska

"Bezpieczne Ferie" - spotkanie uczniów SP 1 z przedstawicielem Policji

W ramach działań profilaktycznych wszyscy uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z mł. asp. Grzegorzem Jastrzębskim z Komendy Powiatowej Policji w Parczewie. Tematem spotkania było przypomnienie zasad bezpiecznego spędzania czasu przez dzieci i młodzież, co zapewne przyczyni się do wzrostu swiadomosci i bezpieczenstwa uczniów, którzy wkrótce rozpoczną zimowy wypoczynek.

Komentarze 0

CYBERNAUCI.PL

Opublikowano 17-04-2018::Dorota Matuszewska

Cybernauci.pl – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci.

Zadbanie o bezpieczeństwo w Internecie jest wspólnym zadaniem całych społeczności szkolnych i właśnie dlatego nasza szkoła włączyła się w realizację projektu „Cybernauci” realizowanego przez Fundację Nowoczesna Polska na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.  Ma on  na celu wzmocnienie kompetencji bezpiecznego korzystania
z Internetu i TIK. W ramach projektu przygotowani przez fundację trenerzy – prowadzą
w naszej szkole zajęcia z uczniami, nauczycielami i rodzicami.
Zapraszamy Rodzicow na krótkie spotkanie z Emisariuszem Bezpiecznego Internetu.SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ 18 KWIETNIA 2018 r.   

GODZ 16.00,  SALA NR 10
 

Komentarze 0

Pedagog szkolny

Opublikowano 23-02-2018::Dorota Matuszewska

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Parczewie jest zawsze otwarta na ważne inicjatywy, dlatego w dniu 21 lutego 2018 r.  rozpoczęły się u nas zajęcia w ramach  kompleksowego projektu kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci „Cybernauci.pl”  realizowanego przez fundację Nowoczesna Polska.
O młodych internautach zwykło się mówić, że urodzili się z myszką w ręku. Przestaje zatem dziwić fakt, że dla dzieci granica między światem realnym a wirtualnym przestała istnieć. Codzienne aktywności młodego pokolenia toczą się równolegle online i offline.
Bezpieczeństwo w sieci jest priorytetowym zagadnieniem  nie tylko omawianym na lekcjach informatyki. Rozwój IT, łatwy i szybki dostęp do Internetu – w szkole, domu, własnym telefonie zmusza dzieci,  młodzież i  dorosłych do bezpiecznych zachowań. Musimy chronić swoje dane, wizerunek, kontakty, prywatność.
     Trener fundacji pani Anna Dras podczas ciekawie przeprowadzonych warsztatów  edukowała młodych odbiorców, jak bezpiecznie korzystać z urządzeń komputerowych,  jak sobie radzić z cyberagresją, gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach.
W przyszłości planowane są spotkania z rodzicami i nauczycielami, ponieważ  dorośli powinni towarzyszyć dzieciom w ich pierwszych internetowych krokach i uczyć je, że obecność oraz aktywne uczestnictwo w sieciowym życiu społecznym powinno być oparte na podstawowych, ponadczasowych wartościach, czyli na szacunku dla drugiego człowieka.

 

Komentarze 0

BEZPIECZNI W FERIE

Opublikowano 30-01-2018::Dorota Matuszewska

25 stycznia 2018 r. odbyło się w naszej szkole spotkanie uczniów z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Parczewie. Apel  poprowadzili mł. asp. Grzegorz Jastrzębski i st. sierż. Waldemar Mackiewicz. Funkcjonariusze rozmawiali z dziećmi na temat zachowania ostrożności podczas przebywania w domu oraz bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu. Szczególną uwagę zwrócili na odpowiedzialne korzystanie z komputera i telefonów komórkowych. Pan G. Jastrzębski zapozanał również społeczność szkolną z rolą i zadaniami dzielnicowego. Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w pogadance, za co zostały nagrodzone drobnymi upominkami przygotowanymi przez gości.

Podczas apelu podsumowany został również Program Profilaktyki Uzależnień ,,Wsparcie na Starcie". Laureaci szkolnego konkursu profilaktycznego ,, Listy do ...M" otrzymali nagrody i wyróżnienia. Realizacja tego projektu możliwa była dzięki środkom z Gminnego Programu Profilaktyki na 2017 rok.

Zwycięzcom gratulujemy a wszystkim życzymy BEZPIECZNYCH FERII !

                                                                                                                Beata Cyranka

                                                                                                                Dorota Matuszewska

---
---
---

Komentarze 0

Pedagog szkolny

Opublikowano 10-09-2017::Admin

„Nie ma takiego problemu,
którego nie dałoby się rozwiązać.
Niektóre z nich wymagają
więcej czasu.”

Uczniu, zwróć się do Pedagoga jeśli:
* Chcesz z kimś porozmawiać
* Czujesz się samotny i niezrozumiany przez innych
* Nie potrafisz się porozumieć z kolegami lub nauczycielami
* Masz trudności z nauką
* Masz problemy rodzinne i nie wiesz jak je rozwiązać

Szanowny Rodzicu, zwróć się do Pedagoga, gdy:
* Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
* Zauważasz u dziecka trudności w uczeniu się
* Niepokoi Cię zachowanie dziecka
* Twoja rodzina jest w trudnej sytuacji materialnej
* Masz jakiekolwiek pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić.

Komentarze 0

Projekt "Sieciaki.pl"

Opublikowano 27-03-2017::Admin

Rodzicu, Twoje dziecko weźmie udział w Ogólnoposkim Projekcie Edukacyjnym "Sieciaki.pl". Głownym celem programu jest edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa w Internecie. Zajęcia w klasach I-III poprowadzą pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Parczewie. Zajęcia z dziećmi poprzedzą spotkania z Rodzicami, które odbędą się w dniach:

  • 29 marca 2017 - klasy I-II, godz. 17.00
  • 30 marca 2017 - klasy III, godz. 17.00

Komentarze 0

„BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE” - spotkanie uczniów SP 1 z policjantem

Opublikowano 23-03-2017::Admin
W ramach działań profilaktycznych uczniowie naszej szkoły uczestniczyli 
w spotkaniu z mł. asp. Arturem Łopackim – policjantem Komendy Powiatowej Policji w Parczewie. Tematem spotkania była odpowiedzialność i bezpieczeństwo w sieci oraz cyberprzemoc. Nasz Gość zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie czyhają na młodych ludzi w Internecie. W ciekawy sposób wyjaśnił czym jest cyberprzemoc, jak się przed nią bronić i gdzie szukać pomocy, kiedy staniemy się jej ofiarą. Uczniowie dowiedzieli się, jakie zagrożenie niesie  długie korzystanie 
z komputera oraz jakie są zasady dobrego zachowania w Internecie czyli tzw. netykieta. 
Druga część spotkania dotyczyła odpowiedzialności prawnej nieletnich  oraz form pomocy instytucji i organizacji powołanych do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i osobom dorosłym. Funkcjonariusz policji, w sposób adekwatny do wieku słuchaczy poruszył tematy związane z czynami zabronionymi, agresją słowną i fizyczną oraz niebezpiecznymi kontaktami 
z osobami obcymi – zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym. 
Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną, wzięli udział w dyskusji, zadawali liczne pytania, co świadczyło o dużym zainteresowaniu poruszanym tematem. 
Fachowe przeprowadzenie zajęć przez specjalistę w dużym stopniu przyczyni się do wzrostu świadomości  i bezpieczeństwa uczniów naszej szkoły. 
 
 Pedagog szkolny
 
---
---
---

Komentarze 0

PROGRAM „WSPARCIE NA STARCIE” O ZAGROŻENIACH MÓWI OTWARCIE

Opublikowano 25-11-2016::Dorota Matuszewska


To hasło jest najlepszą reklamą działań programowych, które co roku  realizowane są w naszej szkole. Celem programu jest przestrzeganie uczniów przed konsekwencją zachowań ryzykownych związanych z niewłaściwym korzystaniem z Internetu, telefonu, kontaktów z narkotykami, dopalaczami, papierosami. W klasach starszych odbywają się spotkania z pedagogiem, klasy młodsze odwiedza pielęgniarka szkolna. 17 listopada był szkole Dniem Profilaktyki. Specjalista z Poradni Psychoprofilaktyki i Psychoedukacji „Odzyskaj siebie” w Lublinie   przeprowadził wśród klas III, V i VI warsztaty multimedialne dotyczące właściwych relacji rówieśniczych oraz zagrożeń współczesnego świata. Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Przed nami spotkanie teatralne, konkursy oraz wystawa podsumowująca działania programowe. Treści projektu wynikają z Programu Wychowawczego i Profilaktycznego Szkoły, która duży nacisk kładzie na profilaktykę zdrowotną. Atrakcyjne działania możliwe są dzięki dofinansowaniu z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Autorem i koordynatorem programu jest pedagog szkolny.

---
---
---

Komentarze 0