kuuuuukuuuuuuuuuuu dddddddddddddd ffffffffff
To jest is an example of a HTML caption with a link.

Ocenianie
Drodzy Państwo
Ustalam, że od 25 marca 2020 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Parczewie informowanie rodziców/ uczniów o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach odbywa się za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Po konsultacjach z nauczycielami ustalam sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów. Na czas trwania edukacji na odległość dopuszcza się ocenianie przysłanych do nauczyciela w formie elektronicznej prac domowych, kart pracy, zdjęć wytworów uczniów, prezentacji multimedialnych, nagrań, testów i sprawdzianów własnych nauczyciela lub pozyskanych za pomocą platform edukacyjnych i generatorów. Uzyskane oceny zostają wpisane do dziennika elektronicznego z dopiskiem „ez”. Skala ocen pozostaje bez zmian.

Jarosław Pastor

Szanowni Państwo
25 marca 2020 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemy oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W celu ujednolicenia działań od dnia 25 marca 2020, ustalam następujące zasady kształcenia na odległość obowiązujące w Szkole Podstawowej Nr 1 w Parczewie:
1. Podstawową platformą kształcenia na odległość jest dziennik elektroniczny.
2. Zajęcia realizowane będą zgodnie z planem i programem nauczania, obowiązującym przed 12 marca 2020r.
3. W zakładce dziennika elektronicznego „Zadania domowe” w godzinach 8.30-14.00 uczniowie /rodzice otrzymają informacje dotyczące tematu lekcji, treści nauczania, czynności i zadań do wykonania. (Ewentualne załączniki przekazywane mogą być przez stronę internetową szkoły)
4. Zdalne nauczanie odbywać się będzie w oparciu o programy i podręczniki funkcjonujące do 12 marca 2020r.
5. Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania w kształceniu na odległość z materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, materiałów prezentowanych w programach telewizji i radiofonii.

Jarosław Pastor

Drodzy rodzice
Od poniedziałku zmieniamy system pracy szkoły ze stacjonarnego na zdalne nauczanie. Jest to dla szkoły i dla Państwa sytuacja nowa. Wszyscy musimy się jej „nauczyć”. Postaramy się wprowadzić rozkład pracy w tygodniu. Nie będzie to typowy plan lekcji a jedynie przedmioty do kontaktu w dany dzień. Najprawdopodobniej będzie on podlegał zmianom i modyfikacji. Większość informacji będzie przekazywana uczniom za pomocą dziennika elektronicznego i strony internetowej szkoły. Część nauczycieli komunikuje się przy pomocy innych komunikatorów. Proszę państwa o cierpliwość i wyrozumiałość

Jarosław Pastor

1/ Szanowni rodzice, w związku ze zmianą systemu nauczania proszę o przygotowanie w domu dla dziecka/ucznia miesca do zdalnej nauki: stanowisko pracy, urządzenie do komunikacji za pomocą internetu.
2/ Na stronie https://tech.wp.pl/przygotowanie-do-egzaminu-osmoklasisty-online-z-wp-pilotem-6490281372870785a umieszczone są informacje dotyczące przygotowania uczniów klas 8 do egzaminu.

Jarosław Pastor

Informujemy, że od poniedziałku, 16 marca, do środy, 25 marca, codziennie na stronie www Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie będą publikowane zadania powtórkowe dla uczniów klasy VIII. Więcej informacji pod linkiem:

http://www.oke.krakow.pl/inf/article.php?story=20200316100021274

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego w okresie stanu zagrożenia epidemicznego

W związku z prowadzoną rekrutacją do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Parczewie, prosimy rodziców o telefoniczne lub mailowe (zeskanowany wniosek) zgłaszanie dzieci do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021.

Dokumenty papierowe będą przyjmowane w terminie późniejszym.  

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z załącznikami do pobrania w zakładce „Dla rodzica”.

Kontakt ze szkołą:

- telefoniczny 83 355-12-39

- mailowy: sekretariat@sp1parczew.pl

Kadra

Dyrektor
Pastor Jarosław
 
  

Wicedyrektor:
Piętowski Jacek Jerzy

Oddziały przedszkolne
Markowska Anna
Drabik Bożena
Edukacja wczesnoszkolna

Kopińska Małgorzata
Domańska Alicja
Kaczmarska Ewa

Filipek Izabela
Gierlińska Ewa
Maksymiuk Ewa
Język Polski
Historia
Bartnicka - Prokopiuk Beata
Kaczmarek Zofia
Cyranka Beata
Howorus Ewa
Ślaska Agnieszka
Kaczmarek Zofia
Doradztwo zawodowe
Wiedza o społeczeństwie
Sawicka Agnieszka
Pastor Jarosław
Język angielski Język niemiecki
Ślaska Agnieszka
Turek Agnieszka
Kwiatek Michał
Wilczyńska Agnieszka
Język rosyjski
Caruk – Iwanejko Marta
Ignatowicz Małgorzata
Matematyka Przyroda
Kułak Marcin
Kunaszyk Małgorzata
Niścioruk Krzysztof

Lipska Anna

Biologia Geografia
Lipska Anna
Kuliczanka Ewelina

Lipska Anna

Fizyka Chemia
Wiśniewski Adam

Kuliczanka Ewelina

Technika Muzyka
Szwaj Stanisława Filipowicz Marcin
Informatyka Plastyka

Piętowski Jacek Jerzy
Kułak Marcin

Filipowicz Marcin
Wychowanie fizyczne Religia

Chmielarz Mirosław
Grelik Paweł
Kowalski Marek
Golecki Hubert

Kamińska Agnieszka
Samczuk Małgorzata
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
Grelik Paweł
Indywidualne zajęcia
rewalidacyjne
Współorganizator kształcenia
uczniów niepełnosprawnych
Ignatiuk Natalia Gliniewicz Monika
Śliwińska Anna
Białacka Bożena
Pedagog Logopeda
Matuszewska Dorota Jabłońska Małgorzata
Wychowanie do życia
w rodzinie
Edukacja
dla bezpieczeństwa
Samczuk Małgorzata

Chmielarz Mirosław
Biblioteka Świetlica
Tracz-Gabryl Elżbieta Haczuk Joanna
Szymańska Anna
Szwaj Stanisława