kuuuuukuuuuuuuuuuu dddddddddddddd ffffffffff
To jest is an example of a HTML caption with a link.

Ocenianie
Drodzy Państwo
Ustalam, że od 25 marca 2020 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Parczewie informowanie rodziców/ uczniów o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach odbywa się za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Po konsultacjach z nauczycielami ustalam sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów. Na czas trwania edukacji na odległość dopuszcza się ocenianie przysłanych do nauczyciela w formie elektronicznej prac domowych, kart pracy, zdjęć wytworów uczniów, prezentacji multimedialnych, nagrań, testów i sprawdzianów własnych nauczyciela lub pozyskanych za pomocą platform edukacyjnych i generatorów. Uzyskane oceny zostają wpisane do dziennika elektronicznego z dopiskiem „ez”. Skala ocen pozostaje bez zmian.

Jarosław Pastor

Szanowni Państwo
25 marca 2020 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemy oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W celu ujednolicenia działań od dnia 25 marca 2020, ustalam następujące zasady kształcenia na odległość obowiązujące w Szkole Podstawowej Nr 1 w Parczewie:
1. Podstawową platformą kształcenia na odległość jest dziennik elektroniczny.
2. Zajęcia realizowane będą zgodnie z planem i programem nauczania, obowiązującym przed 12 marca 2020r.
3. W zakładce dziennika elektronicznego „Zadania domowe” w godzinach 8.30-14.00 uczniowie /rodzice otrzymają informacje dotyczące tematu lekcji, treści nauczania, czynności i zadań do wykonania. (Ewentualne załączniki przekazywane mogą być przez stronę internetową szkoły)
4. Zdalne nauczanie odbywać się będzie w oparciu o programy i podręczniki funkcjonujące do 12 marca 2020r.
5. Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania w kształceniu na odległość z materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, materiałów prezentowanych w programach telewizji i radiofonii.

Jarosław Pastor

Drodzy rodzice
Od poniedziałku zmieniamy system pracy szkoły ze stacjonarnego na zdalne nauczanie. Jest to dla szkoły i dla Państwa sytuacja nowa. Wszyscy musimy się jej „nauczyć”. Postaramy się wprowadzić rozkład pracy w tygodniu. Nie będzie to typowy plan lekcji a jedynie przedmioty do kontaktu w dany dzień. Najprawdopodobniej będzie on podlegał zmianom i modyfikacji. Większość informacji będzie przekazywana uczniom za pomocą dziennika elektronicznego i strony internetowej szkoły. Część nauczycieli komunikuje się przy pomocy innych komunikatorów. Proszę państwa o cierpliwość i wyrozumiałość

Jarosław Pastor

1/ Szanowni rodzice, w związku ze zmianą systemu nauczania proszę o przygotowanie w domu dla dziecka/ucznia miesca do zdalnej nauki: stanowisko pracy, urządzenie do komunikacji za pomocą internetu.
2/ Na stronie https://tech.wp.pl/przygotowanie-do-egzaminu-osmoklasisty-online-z-wp-pilotem-6490281372870785a umieszczone są informacje dotyczące przygotowania uczniów klas 8 do egzaminu.

Jarosław Pastor

Informujemy, że od poniedziałku, 16 marca, do środy, 25 marca, codziennie na stronie www Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie będą publikowane zadania powtórkowe dla uczniów klasy VIII. Więcej informacji pod linkiem:

http://www.oke.krakow.pl/inf/article.php?story=20200316100021274

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego w okresie stanu zagrożenia epidemicznego

W związku z prowadzoną rekrutacją do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Parczewie, prosimy rodziców o telefoniczne lub mailowe (zeskanowany wniosek) zgłaszanie dzieci do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021.

Dokumenty papierowe będą przyjmowane w terminie późniejszym.  

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z załącznikami do pobrania w zakładce „Dla rodzica”.

Kontakt ze szkołą:

- telefoniczny 83 355-12-39

- mailowy: sekretariat@sp1parczew.pl

Koło plastyczne - JEDYNECZKI

Kółko plastyczne Jedyneczki

Opublikowano 28-02-2020::Anna Szymańska
Piąte zajęcia Kółka plastycznego Jedyneczki to spotkanie z farbami akrylowymi. Malowaliśmy na papierze do akryli. Tematem zajęć był "Tajemniczy ogród", który dał pole nieskrępowanej  wyobraźni.
 
Za pomocą pędzli, gąbek do tapowania, wałeczków malarskich, tektury falistej, folii aluminiowej oraz folii bąbelkowej tworzyliśmy bajeczne kwiaty fantastyczne drzewa, całe parkowe scenerie:
 
 
 
Używaliśmy akryli pakowanych w tuby, które mają konsystencję farby olejnej, zachowują ślad pędzla.
Główną zaletą farb akrylowych jest fakt, że są wodorozcienczalne, natomiast po wyschnięciu warstwa farby jest wodoodporna. 
Z zajęć wyszliśmy brudni, ale bogatsi w nowe doświadczenia malarskie.
 
 

Komentarze 0

Kółko plastyczne Jedyneczki

Opublikowano 19-02-2020::Anna Szymańska

Dnia 14 lutego 2020 z częścią grupy drugiej Kółka plastycznego Jedyneczki wybraliśmy się do Parczewskego Domu Kultury na wystawę malarstwa.

Mieliśmy przyjemność nie tylko doświadczać sztuki podziwiając niezwykle subtelne malarstwo akwarelowe Agnieszki Wróblewskiej, ale taże porozmawiać z artystką, która opowiedziała nam o swojej twórczości.
 
 
 
Ze spotkania wyszliśmy ubogaceni wewnętrznie i z nowym zapałem do pracy twórczej.
 
 

Komentarze 0

Kółko plastyczne Jedyneczki

Opublikowano 13-02-2020::Anna Szymańska

 Na drugim spotkaniu Kółka plastycznego Jedyneczki zajmowaliśmy się monotypią.

 
Monotypia to artystyczna technika graficzna wyróżniająca się tym, że pozwala na uzyskanie tylko jednej, niepowtarzalnej odbitki.
Polega ona na rozprowadzeniu cienkiej warstwy farby drukarskiej na szybkę lub inną gładką powierznię i przyłożeniu do niej czystej kartki papieru.
Następnie rysuje się na papierze kredkami wzór tak, by dłonią nie dotykać powierzchni. Uzyskana w ten sposób odbitka jest zawsze niespodzianką,
ponieważ czarny kolor tła rozkłada się nierównomiernie i zależy od grubości warstwy farby i nacisku kredki na papier.
 
 

 
 Nasi uczniowie chętnie podejmowali wysiłek i próbowali wiele razy szukając najciekawszych, walorowych efektów.
W ten sposób powstało bardzo wiele niezwykłych prac, które prezentuję poniżej:
 
 
 
 
 
 
 
 

Komentarze 0

Kółko plastyczne Jedyneczki

Opublikowano 09-02-2020::Anna Szymańska
Pierwsze spotkanie Kółka plastycznego Jedyneczki to przygoda z "iris folding"-
techniką plastyczną polegającą na wykonywaniu wzorów z kolorowych, nachodzących na siebie pasków lekkiego papieru w taki sposób, aby środek wzoru tworzył irys. Uzyskany kształt przypomina przesłonę aparatu fotograficznego (kształt przyklejonych, nachodzących na siebie listków).
Oto kolorowe prace naszych uczniów w technice "iris folding":

Komentarze 0

Koło plastyczne Jedyneczki

Opublikowano 06-02-2020::Anna Szymańska

Drugi semestr roku szkolnego 2019/20 obfituje w ciekawe wydarzenia szkolne i projekty edukacyjne. Jednym z nich jest reaktywacja koła plastycznego. 

Celem naszego koła jest wyzwolenie w uczniach RADOŚCI TWORZENIA poprzez zaznajomienie z niekonwencjonalnymi technikami plastycznymi oraz tworzenie możliwości eksperymentowania z różnorodnymi materiałami. Zajęcia obejmują rozwój ekspresji i umiejętności artystycznych, mają dawać dzieciom poczucie, że każdy jest wyjątkowym twórcą i może odnieść sukces.
Program skierowany jest nie tylko do uzdolnionych plastycznie. W zajęciach mogą brać udział dzieci bez ograniczenia na wiadomości, umiejętności i poziom uzdolnień.
Zajęcia "Kółka plastycznego Jedyneczki" prowadzone są w dwóch grupach wiekowych: z dziećmi klas I-III oraz IV-VIII. 
Spotkania odbywają się w ramach zajęć pozalekcyjnych 1 raz w tygodniu.
 
 W programie "Kółka plastycznego Jedyneczki" zaplanowano następujące techniki plastyczne:
· Malarstwo - farby akrylowe, akwarelowe, tempera, kolorowe tusze, collage (technika łączona),
· Rysunek - kredki, pastele olejne, pastele suche, rysunek patykiem, nitką, piórkiem
· Rzeźba- masa plastyczna samoutwardzalna,
· Grafika - linoryt, ceratoryt, monotypia, frottage, kalkografia
· Papieroplastyka - quilling, iris folding, origami, kirigami, papierowa wiklina
· Rękodzieło- decoupage, szydełkowanie, filcowanie na sucho, scrapbooking

Komentarze 0