kuuuuukuuuuuuuuuuu dddddddddddddd ffffffffff
To jest is an example of a HTML caption with a link.
Historia szkoły
Szkoła Podstawowa Nr 1 rozpoczęła pracę w 1979 r. w budynku przy ulicy Spółdzielczej. Pierwszym dyrektorem szkoły została mgr Helena Kościesza. 21 maja 1988 r. nadano szkole imię Tadeusza Kościuszki i wręczono sztandar. W roku szkolnym 1999/2000 Szkoła Podstawowa Nr 1 weszła w skład Zespołu Szkół Nr 1, a od września 2001 r. przeniesiona została do nowo otwartego budynku przy ulicy 11 Listopada 90.
Obecna siedziba SP 1 ma tradycje sięgające 1933 roku (nosiła wówczas nazwę Szkoły Podstawowej Nr 2). Z jej początkami wiąże się osoba p. Stanisława Rentflejsza, pełniącego funkcję kierownika. To on prowadził budowę budynku szkolnego i w 1933 roku, uczniowie uczący się dotychczas w mieszkaniach prywatnych, przenieśli się do nowej szkoły. Stanisław Rentflejsz został zastrzelony przez hitlerowców 26 czerwca 1941 r. przed swoim domem przy ul. Kościelnej w Parczewie.
Po wojnie Szkoła Podstawowa Nr 2 wznowiła swoją działalność we wrześniu 1944 r. Została zamknięta w 1979 roku, w momencie oddania do użytku budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ulicy Spółdzielczej. W 1992 r. rozpoczęto budowę nowej części dydaktycznej oraz modernizację starego budynku. Prace przebiegały bardzo wolno ze względu na małe środki finansowe przekazywane corocznie przez Kuratorium Oświaty. Zdecydowane ożywienie nastąpiło w ostatnich latach, kiedy samorząd przeznaczył znaczne kwoty na dokończenie inwestycji. Pozwoliło to na dotrzymanie terminu oddania szkoły do użytku zgodnie ze składanymi deklaracjami. Udało się tego dokonać w roku jubileuszu 600-lecia Parczewa.