kuuuuukuuuuuuuuuuu dddddddddddddd ffffffffff
To jest is an example of a HTML caption with a link.

Ocenianie
Drodzy Państwo
Ustalam, że od 25 marca 2020 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Parczewie informowanie rodziców/ uczniów o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach odbywa się za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Po konsultacjach z nauczycielami ustalam sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów. Na czas trwania edukacji na odległość dopuszcza się ocenianie przysłanych do nauczyciela w formie elektronicznej prac domowych, kart pracy, zdjęć wytworów uczniów, prezentacji multimedialnych, nagrań, testów i sprawdzianów własnych nauczyciela lub pozyskanych za pomocą platform edukacyjnych i generatorów. Uzyskane oceny zostają wpisane do dziennika elektronicznego z dopiskiem „ez”. Skala ocen pozostaje bez zmian.

Jarosław Pastor

Szanowni Państwo
25 marca 2020 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemy oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W celu ujednolicenia działań od dnia 25 marca 2020, ustalam następujące zasady kształcenia na odległość obowiązujące w Szkole Podstawowej Nr 1 w Parczewie:
1. Podstawową platformą kształcenia na odległość jest dziennik elektroniczny.
2. Zajęcia realizowane będą zgodnie z planem i programem nauczania, obowiązującym przed 12 marca 2020r.
3. W zakładce dziennika elektronicznego „Zadania domowe” w godzinach 8.30-14.00 uczniowie /rodzice otrzymają informacje dotyczące tematu lekcji, treści nauczania, czynności i zadań do wykonania. (Ewentualne załączniki przekazywane mogą być przez stronę internetową szkoły)
4. Zdalne nauczanie odbywać się będzie w oparciu o programy i podręczniki funkcjonujące do 12 marca 2020r.
5. Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania w kształceniu na odległość z materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, materiałów prezentowanych w programach telewizji i radiofonii.

Jarosław Pastor

Drodzy rodzice
Od poniedziałku zmieniamy system pracy szkoły ze stacjonarnego na zdalne nauczanie. Jest to dla szkoły i dla Państwa sytuacja nowa. Wszyscy musimy się jej „nauczyć”. Postaramy się wprowadzić rozkład pracy w tygodniu. Nie będzie to typowy plan lekcji a jedynie przedmioty do kontaktu w dany dzień. Najprawdopodobniej będzie on podlegał zmianom i modyfikacji. Większość informacji będzie przekazywana uczniom za pomocą dziennika elektronicznego i strony internetowej szkoły. Część nauczycieli komunikuje się przy pomocy innych komunikatorów. Proszę państwa o cierpliwość i wyrozumiałość

Jarosław Pastor

1/ Szanowni rodzice, w związku ze zmianą systemu nauczania proszę o przygotowanie w domu dla dziecka/ucznia miesca do zdalnej nauki: stanowisko pracy, urządzenie do komunikacji za pomocą internetu.
2/ Na stronie https://tech.wp.pl/przygotowanie-do-egzaminu-osmoklasisty-online-z-wp-pilotem-6490281372870785a umieszczone są informacje dotyczące przygotowania uczniów klas 8 do egzaminu.

Jarosław Pastor

Informujemy, że od poniedziałku, 16 marca, do środy, 25 marca, codziennie na stronie www Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie będą publikowane zadania powtórkowe dla uczniów klasy VIII. Więcej informacji pod linkiem:

http://www.oke.krakow.pl/inf/article.php?story=20200316100021274

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego w okresie stanu zagrożenia epidemicznego

W związku z prowadzoną rekrutacją do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Parczewie, prosimy rodziców o telefoniczne lub mailowe (zeskanowany wniosek) zgłaszanie dzieci do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021.

Dokumenty papierowe będą przyjmowane w terminie późniejszym.  

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z załącznikami do pobrania w zakładce „Dla rodzica”.

Kontakt ze szkołą:

- telefoniczny 83 355-12-39

- mailowy: sekretariat@sp1parczew.pl

Biblioteka

Certyfikat - Zaczytana Szkoła

Opublikowano 17-05-2017::Admin

Komentarze 0

Zaczytana Szkoła

Opublikowano 23-02-2017::Admin
Zaczytana Szkoła
Nasza szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie
„ZACZYTANA SZKOŁA”
 
 
Konkurs trwa od 7 listopada 2016 r. do 7 maja 2017 r. Szkoła wykonuje zadania przewidziane regulaminem konkursu aby otrzymać certyfikat „Zaczytana Szkoła”. Celem akcji jest rozwijanie czytelnictwa u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
 

Komentarze 0

Czytamy przedszkolakom

Opublikowano 08-11-2016::Admin

Głośne czytanie bajek ma bardzo duży wpływ na rozwój dziecka. Bajki rozwijają język, pamięć, wrażliwość i empatię, uczą myślenia, poszerzają wiedzę, pomagają odróżnić dobro od zła. Dlatego w dniu 21.10.2016 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji "Czytamy przedszkolakom". Wspólnie z uczniami gimnazjum czytali wychowankom parczewskich przedszkoli najpiękniejsze bajki i wierszyki. Przedszkolaczki z wielkim zainteresowaniem  słuchały  pięknych bajkowych opowieści, podziwiając przy tym baśniowe stroje występujących uczniów. Na zakończenie spotkania maluchy wykonywały ilustracje do zaprezentowanych bajek.

Bożena Białacka

---
---
---

Komentarze 0

Z wizytą na Olimpie ...

Opublikowano 28-02-2015::Admin
27.02.2015 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Parczewie odbył się Konkurs Mitologiczny, który wszedł na stałe w program imprez szkolnych. Udział w nim wzięli przedstawiciele klas piątych, którym dzielnie kibicowali pozostali uczniowie. Przedmiotem zmagań były treści mitologii greckiej. Uczniowie wykazali się wiedzą, często wykraczając poza wiadomości obowiązujące w klasie piątej. 
Aby poczuć atmosferę starożytnej Grecji, zawodnicy przebrali się w ' boskie ' stroje, a nazwy swoich drużyn powiązali z mitologią. W sprawnym przebiegu konkurencji pomagały nimfy.
Pierwszy raz w historii konkursu wszystkie 3 drużyny zajęły pierwsze miejsce. Gratulujemy!!!
Dzięki atmosferze konkursu, wspaniałym starożytnym strojom i greckiej muzyce przynieśliśmy się w czasie i staliśmy się gośćmi na Olimpie. 
 
GALERIA ZAPRASZA smile.gif

Komentarze 0

Mały Konkurs Recytatorski 2014

Opublikowano 25-04-2014::Admin
Dnia 23 kwietnia 2014 r. odbyły się szkolne Eliminacje XXXIII Małego Konkursu Recytatorskiego, ogłoszonego przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie. W tym roku wzięła w nim rekordowa liczba sześćdziesięciu uczniów z klas I - VI.
Jury w składzie: Bożena Drabik, Danuta Szyprowska, Agnieszka Kasperczuk i Małgorzata Kopińska wtypowało do kolejnego etapu następujących uczniów:
 
1. Zofia Jedlińska kl. Ia
2. Maja Domańska kl. Ia
3. Ksenia Howorus kl. Ic
4. Kinga Wróblewska kl. Ic
5. Roksana Zdunek kl. Ic
6. Dorota Filipek kl. IVa
7. Justyna Filipek kl. IVa
8. Michał Suchodolski kl. Va
9. Elwira Stajniak kl. VIa
10. Aleksandra Saweczko kl. VIb
11. Anna Kozłowska kl. VIb
 
Do etapu powiatowego, który odbył się 8 maja 2014 r. zawalifikowały się: Zosia Jedlińska, Roksana Zdunek, Aleksandra Saweczko i Anna Kozłowska. recytacja Ani zachwyciła komisję i uczennica ta będzie reprezentowała naszą szkołę w Wojewódzkim Koncercie Laureatów, który odbędzie się 4 - 5 czerwca 2014 r. w Lublinie. Gratulujemy!!!
 
Izabela Filipek

Komentarze 0

Konkurs "List do taty"

Opublikowano 17-12-2013::Admin

W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie naszej szkoły po raz pierwszy wzięli udział w ogólnopolskim konkursie "List do taty". Jego ideę zaproponowała Komisja Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP, a w naszym województwie pieczę sprawował senator Grzegorz Bierecki. Konkurs skierowany był do uczniów klas piątych i szóstych. Ich zadaniem było napisanie listu, w którym należało opisać relacje z ojcem, ojczymem lub ojcem zastępczym. Nadrzędnym celem konkursu było zwrócenie uwagi na rolę ojca w rodzinie i propagowanie przykładów dobrego ojcostwa.

Konkurs został przeprowadzony we wrześniu i październiku. Wzięło w nim udział 30 uczniów z naszej szkoły. Miło nam poinformować, że wyróżniono prace dwóch naszych uczennic z klasy VIc: Alicję Brygułę i Aleksandrę Jeśkiewicz. 11 grudnia 2013 r. do naszej szkoły przyjechał przedstawiciel biura senatorskiego p. Grzegorza Biereckiego i wręczył laureatkom nagrody.

I. Filipek

Komentarze 0