kuuuuukuuuuuuuuuuu dddddddddddddd ffffffffff
To jest is an example of a HTML caption with a link.
Dla rodzica
<< poprzedni  następny >>

Ogłoszenie

Opublikowano 03-04-2018::Admin

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Parczewie informuje, że:

1) W szkole funkcjonują oddziały  sportowe, w których realizuje się program szkolenia w sporcie: piłka nożna.
2) Będzie prowadzona rekrutacja do oddziałów sportowych: do klasy pierwszej oraz do klasy czwartej.
3) Terminy rekrutacji:

 a) Od 03 kwietnia 2018r. do 30 kwietnia 2018 r. do godz. 14.30 składanie zgłoszeń/wniosku o przyjęcie do szkoły;
 b) 12 kwietnia 2018 r. godz. 16.00 przeprowadzenie testu sprawności fizycznej – Hala Sportowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Parczewie;
 c) 30 kwietnia 2018 r. godz. 13.00 ogłoszenie oficjalnej listy przyjętych do oddziału sportowego;
 d) Do 31sierpnia 2018 r. do godziny 15.00 składanie w sekretariacie  dokumentacji: zaświadczenia lekarza medycyny sportowej o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu.

Pliki do pobrania:

..........................................................................................................................................

Wniosek rodzica

...

Wniosek - zgłoszenie dziecka spoza obwodu do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusz Kościuszki w Parczewie w roku szkolnym 2018/2019

...

Komentarze 0

Rekrutacja do oddziałów sportowych

Opublikowano 02-03-2018::Admin

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Parczewie informuje, że:

1) W szkole funkcjonują oddziały  sportowe, w których realizuje się program szkolenia w sporcie: piłka nożna.
2) Będzie prowadzona rekrutacja do oddziałów sportowych: do klasy pierwszej oraz do klasy czwartej.
3) Terminy rekrutacji:

a) Od 03 kwietnia 2018r. do 30 kwietnia 2018 r. do godz. 14.30 składanie zgłoszeń/wniosku o przyjęcie do szkoły;

b)12 kwietnia 2018 r. godz. 16.00 przeprowadzenie testu sprawności fizycznej – Hala Sportowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Parczewie;

c) 30 kwietnia 2018 r. godz. 13.00 ogłoszenie oficjalnej listy przyjętych do oddziału sportowego.

d) Do 31sierpnia 2018 r. do godziny 15.00 składanie w sekretariacie  dokumentacji: zaświadczenia lekarza medycyny sportowej o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu.

Komentarze 0

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

Opublikowano 13-02-2018::Admin

Komentarze 0

Pedagog szkolny

Opublikowano 10-09-2017::Admin

„Nie ma takiego problemu,
którego nie dałoby się rozwiązać.
Niektóre z nich wymagają
więcej czasu.”

Uczniu, zwróć się do Pedagoga jeśli:
* Chcesz z kimś porozmawiać
* Czujesz się samotny i niezrozumiany przez innych
* Nie potrafisz się porozumieć z kolegami lub nauczycielami
* Masz trudności z nauką
* Masz problemy rodzinne i nie wiesz jak je rozwiązać

Szanowny Rodzicu, zwróć się do Pedagoga, gdy:
* Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
* Zauważasz u dziecka trudności w uczeniu się
* Niepokoi Cię zachowanie dziecka
* Twoja rodzina jest w trudnej sytuacji materialnej
* Masz jakiekolwiek pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić.

Komentarze 0

Rekrutacja

Opublikowano 02-04-2017::Admin
 
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Parczewie organizuje rekrutację do oddziałów sportowych w klasie I  i w klasie IV w roku szkolnym 2017/2018 6 kwietnia 2017 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Parczewie odbędą się testy sprawnościowe do:
 
1) Klasy I o godzinie 17.00
 
2) Klasy IV o godzinie 16.00
    
 
Obowiązuje strój i obuwie sportowe    

Komentarze 0

Zapisy i przyjmowanie wniosków do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej

Opublikowano 22-03-2017::Admin

Dokumenty wymagane przy zapisaniu dziecka do oddziału przedszkolnego:
- wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego,
- oświadczenia, zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające kryteria przyjęć wymienione w pkt. 2  wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego.
    
Dokumenty wymagane przy zapisaniu dziecka do klasy pierwszej:
- zgłoszenie dla dzieci zamieszkałych w obwodzie SP 1 Parczew,
- wniosek dla dzieci zamieszkałych poza obwodem SP1 Parczew,
- dokumenty potwierdzające kryteria przyjęć wymienione we wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej.

W chwili składania wniosku lub zgłoszenia w sekretariacie szkoły rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są do przedstawienia dokumentów poświadczających poprawność wpisanych danych tj: dowód osobisty, odpis aktu urodzenia.
DRUKI ZGŁOSZEŃ, WNIOSKÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ DOSTĘPNE SĄ DO POBRANIA W SEKRETARIACIE SZKOŁY ORAZ ZE STRONY INTERNETOWEJ: www.sp1parczew.pl

Pliki do pobrania:

..........................................................................................................................................

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego SP 1

...

Wniosek do I klasy SP 1

...

Zgłoszenie do I klasy SP 1

...

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

...

Oświadczenie rodziny wielodzietnej

Komentarze 0

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Opublikowano 20-03-2017::Admin

 
 

Pliki do pobrania:

..........................................................................................................................................

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018

...

Kryteria rekrutacji do przedszkoli

...

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

...

Miejsce zamieszkania kandydata

Komentarze 0

Dni otwarte

Opublikowano 07-03-2017::Admin

Ogłoszenie

Dni otwarte z dnia 13 marca 2017 r. (poniedziałek) zostają przeniesione na dzień 20 marca 2017 r. (poniedziałek).
Godziny pozostają bez zmian.

Komentarze 0

Konsultacje logopedyczne

Opublikowano 09-11-2016::Monika Chomicz

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Tadeusza Kościuszki w Parczewie
zaprasza na

KONSULTACJE LOGOPEDYCZNE

które odbędą się 14 listopada 2016 roku w godz. 16:00 – 17:30  
w sali nr 41

Rodzicu!
jeśli chcesz dowiedzieć się, jak bawić się i ćwiczyć
z dzieckiem, by zadbać o jego prawidłową artykulację,

jeśli Twoje dziecko mówi mniej niż jego rówieśnicy, bądź
w ogóle nie mówi,

jeśli w rozwoju mowy Twojego dziecka jest coś,
co Cię niepokoi,

jeśli potrzebujesz konsultacji w sprawie mowy dziecka
to zgłoś się do NAS

ZAPRASZAMY!!

Komentarze 0

Ogłoszenie

Opublikowano 08-11-2016::Admin

Dnia 14.11.2016 r. podczas Dni Otwartych
w Szkole Podstawowej Nr 1 będą pełnili dyżur przedstawiciele
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Parczewie.

Problem nadużywania alkoholu i uzależnienia dotyczy
nie tylko osób pijących. Dotknięci są nim również pozostali
członkowie rodziny, w tym dzieci.
Zapraszamy do skorzystania z konsultacji i porad
u specjalistów zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych (sala nr 18, godz. 16.00 – 18.00)

Komentarze 0

<< poprzedni  następny >>