kuuuuukuuuuuuuuuuu dddddddddddddd ffffffffff
To jest is an example of a HTML caption with a link.
Dla rodzica
<< poprzedni  następny >>

Ogłoszenie

Opublikowano 08-11-2016::Admin

Dnia 14.11.2016 r. podczas Dni Otwartych
w Szkole Podstawowej Nr 1 będą pełnili dyżur przedstawiciele
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Parczewie.

Problem nadużywania alkoholu i uzależnienia dotyczy
nie tylko osób pijących. Dotknięci są nim również pozostali
członkowie rodziny, w tym dzieci.
Zapraszamy do skorzystania z konsultacji i porad
u specjalistów zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych (sala nr 18, godz. 16.00 – 18.00)

Komentarze 0

Uwagi do zajęć szkolnych odbywających się na pływalni - pismo Kierownika basenu

Opublikowano 06-09-2016::Admin

 

Komentarze 0

Harmonogram dowożenia uczniów obowiązujący od 02.09.2016

Opublikowano 06-09-2016::Admin

Komentarze 0

Informacja o podręcznikach w roku szkolnym 2016/2017

Opublikowano 11-07-2016::Admin
Informujemy, że uczniowie klas I, II, III, IV i V szkoły podstawowej otrzymają bezpłatne podręczniki w roku szkolnym 2016/2017, z wyjątkiem podręczników do religii, które należy nabyć we własnym zakresie.
Bezpłatne podręczniki w roku szkolnym 2016/2017 nie przysługują:
 • 1) uczniom klas VI, dlatego są oni obowiązani nabyć je we własnym zakresie wg wykazu podręczników,
 • 2) dzieciom z oddziałów przedszkolnych (materiały ćwiczeniowe oraz religię należy nabyć we własnym zakresie wg wykazu podręczników).

Komentarze 0

Zapisy na rok szkolny 2016/2017 do oddziału przedszkolnego

Opublikowano 02-03-2016::Admin

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Parczewie
ogłasza zapisy na rok szkolny 2016/2017 do:

 

oddziału przedszkolnego – dzieci urodzone w 2010 r.

 

Zapisy i przyjmowanie zgłoszeń i wniosków
do oddziału przedszkolnego:
 w dniach od 01 marca 2016 r. do 31 marca 2016 r. w sekretariacie szkoły w godz. 8:00 – 15:00.

Serdecznie zapraszamy
    
Informacje pod numerem telefonu: (83) 355-12-39

 

 

Dokumenty wymagane przy zapisaniu dziecka do oddziału przedszkolnego:

1.dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Parczew:
- karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego,

2.dzieci zamieszkałe poza terenem Gminy Parczew:
- wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego,
- oświadczenia, zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające kryteria przyjęć wymienione w pkt. 2  wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego.


W chwili składania wniosku lub zgłoszenia w sekretariacie szkoły rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są do przedstawienia dokumentów poświadczających poprawność wpisanych danych: dowód osobisty, odpis aktu urodzenia, poświadczenie stałego zameldowania (jeżeli jest inny niż w dowodzie osobistym rodzica/ opiekuna prawnego).

DRUKI ZGŁOSZEŃ, WNIOSKÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ DOSTĘPNE SĄ DO POBRANIA W SEKRETARIACIE SZKOŁY ORAZ ZE STRONY INTERNETOWEJ: www.sp1parczew.pl

Pliki do pobrania:

..........................................................................................................................................

Zestaw dokumentów - zapisy 2016/2017 (archiwum ZIP)

Komentarze 0

Terminy spotkań z rodzicami 2015/2016

Opublikowano 28-10-2015::Admin

Zebrania ogólne:

 • 21.09.2015
 • 14.12.2015
 • 25.01.2016
 • 16.05.2016

Dni otwarte:

 • 12.10.2015
 • 09.11.2015
 • 11.01.2016
 • 14.03.2016
 • 11.04.2016

Komentarze 0

Harmonogram dowożenia uczniów 2015/2016 ważny od 17.09.2015

Opublikowano 16-09-2015::Admin

Do pobrania:

Pliki do pobrania:

..........................................................................................................................................

Harmonogram dowożenia uczniów 2015/2016 (17.09.2015)

Komentarze 0

Rządowy program „Wyprawka szkolna 2015”

Opublikowano 28-08-2015::Admin

Pomoc przysługuje uczniom klas III, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza , a także uczniom klas III, V i VI posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

Do wniosku załączyć należy (w przypadku kryterium dochodowego):
zaświadczenie z MOPS o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych,- fakturę za zakup podręczników.W przypadku braku zaświadczenia z MOPS należy wykazać dochody za 2013 rok.

W przypadku ucznia niepełnosprawnego zamiast zaświadczeń lub oświadczeń o dochodach należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

- 225 zł. – dla uczniów klasy III,

- 325 zł. - dla uczniów klasy V i VI.

Więcej informacji i wnioski do pobrania w sekretariacie szkolnym.Wnioski do programu „Wyprawka szkolna 2015” wraz z kompletem dokumentów przyjmowane są w sekretariacie szkoły w NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE do 7 września 2015 r.

 

Komentarze 0

Ogłoszenie dla rodziców uczniów klas sportowych!

Opublikowano 09-07-2015::Admin

Uczniowie klas I i II sportowej proszeni są o dostarczenie do dnia 01 września 2015 r. aktualnego orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania gimnastyki sportowej od lekarza medycyny sportowej.
W Parczewie uprawnienia lekarza sportowego posiada pani dr Małgorzata Kolasińska – Bzoma.
Przyjmuje w poradni przy szpitalu
(kontakt z poradnią pod nr telefonu: 83 355-12-03).
Do orzeczenia konieczne są badania: EKG, morfologia, mocz, cukier we krwi. Orzeczenie jest odpłatne.

Komentarze 0

Piknik rodzinny klasy Ia

Opublikowano 26-06-2015::Admin

11 czerwca br. pierwszy raz został zorganizowany w klasie I „a” Piknik Rodzinny. Łączył trzy ważne uroczystości naszej społeczności: Dzień Dziecka, Dzień Matki oraz Dzień Ojca. Miejscem wspólnej zabawy i serdecznych, rodzinnych spotkań uczniów, rodziców oraz wychowawcy była leśna polana w Wierzbówce. Jak na prawdziwy piknik przystało było barwnie i wesoło. Przyjazna atmosfera i dobry humor szybko stawały się zaraźliwe.
Imprezę rozpoczęło nagłe przybycie klauna z pomocnikami w rytmie muzyki dziecięcej. Po powitaniu nadszedł czas na pierwszy taniec. „ Kaczuchy” wprawiły wszystkich w odpowiedni nastrój. Każdy czy to duży czy mały miał ochotę na zabawy  i zawody sportowe. Zarówno dzieci jak i rodzice mogli rywalizować ze sobą podczas różnych konkurencji. Aby sił do dalszej zabawy nie brakowało, wszyscy częstowali się kiełbaskami z ogniska oraz innymi smacznymi przekąskami, które przygotowali rodzice uczniów. Dzieciaki mogły do woli korzystać z licznych atrakcji : strzelania z łuku, puszczania i łapania wieeeelkich mydlanych baniek oraz malowania twarzy. Radość była ogromna, a zabawa udana.
Wielu rodziców wyraziło chęć udziału i pomoc w organizacji Pikniku Rodzinnego w następnym roku. Atrakcję pikniku zabawy z klaunem zasponsorowali rodzice jednego z uczniów klasy I „a”.

Ewa Brzozowska

Komentarze 0

<< poprzedni  następny >>